17 günlük tam kapanma başladı! Yasaktan kimler muaf, nereler açık?

17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek tam kapanma, saat 19.00’da başladı. Tam kapanma sürecinde hangi iş yerlerinin açık olduğu ve kimlerin yasaktan muaf olduğu açıklandı.

İÇİŞLERİ’NİN TAM KAPANMA BAHİSLİ GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 27 Nisan’da 81 vilayet valiliğine ‘Tam kapanma Tedbirleri’ bahisli genelge gönderdi. Genelgede COVID-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte salgınının toplum sıhhati ve kamu nizamı açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım suratını denetim altında tutma emeliyle yeni önlemlerin alınması gerektiği ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girildiği belirtildi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma periyodunda ülke genelini kapsayacak formda aşağıdaki önlemlerin alınması gerektiği bedellendirilen genelgede, şu tabirlere yer verildi:

*Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek formda tam vakitli sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

*Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sıhhat, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak hedefiyle Ek’te belirtilen yerler ve şahıslar kısıtlamadan muaf tutulacak.

*Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgede açıkça belirtildiği formda muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak vakit ve güzergâh ile sonlu olup, aksi durumlar muafiyetlerin berbata kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara mevzu edilecek.

MARKET VE BAKKALLAR 10:00-17:00 ORTASI AÇIK

*Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri ortasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların gereksinimlerinin karşılanması ile hudutlu olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI KALACAK

*Aynı saatler ortasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis formunda de satış yapabilecekler. Üstte belirtilen uygulama zincir ve harika marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

YALNIZCA PAKET SERVİSİ OLACAK

*Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane üzere yerler) yalnızca paket servis formunda faaliyet gösterebileceği belirtilen genelge şöyle devam etti;

*Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat aslına nazaran paket servis yapabilecek.

*Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00’e kadar paket servis yapabilecek.

*Tam kapanma periyodunda ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde yalnızca ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.)

*Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul gereksinimlerinin karşılanması ile hudutlu olmak ve araç kullanmamak kuralıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme arasında olan fırına gidip gelebileceklerdir.

*Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ilişkin ekmek dağıtım araçlarıyla yalnızca market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak ortalarında katiyen satış yapılmayacaktır.

YABANCILAR SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINA TABİ

*Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında üstte belirtilen temel besin, ilaç ve paklık eserlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması maksadıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

*Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan periyotta konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu devirde konaklama tesisleri yalnızca zarurî durumlara bağlı olarak seyahat müsaade dokümanı alan şahıslara hizmet verebileceklerdir.

*Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet yalnızca turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir müddet için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, süreksiz müdafaa statüsündekiler yahut milletlerarası muhafaza müracaat ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

İLERİ YAŞ KÜMELERİNE HİZMET VERİLECEK

*Tam kapanma sürecinde kendi gereksinimlerini karşılayamayacak durumdaki ileri yaş kümelerindeki yahut ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel muhtaçlıkları VEFA Toplumsal Takviye Gruplarınca karşılanacak olup, bu mevzuda gerek işçi görevlendirilmesi gerekse gereksinimlerin bir an önce giderilmesi bakımından gerekli önlemler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Genelgede, şehirlerarası seyahat kısıtlaması şu halde sıralandı;

*“Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine mecburî haller dışında müsaade verilmeyecektir

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

– Mecburî bir kamusal misyonun ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum yahut kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu vazifelileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte misyon dokümanını ibraz etmek kaydıyla bu karardan muaf tutulacaktır.

ZARURÎ HAL SAYILACAK DURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasında zarurî hal sayılacak durumlar ise şu halde:

*Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, tabip raporu ile sevk olan ve/veya daha evvelce alınmış tabip randevusu/kontrolü olan, Kendisi yahut eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi), Bulunduğu kente son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla birlikte kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini seyahat bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren ayrıca doküman, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi imtihanlara katılacak olan, Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel yahut kamudan günlü mukaveleye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen, Bireylerin mecburî hali bulunduğu kabul edilecektir.

ŞEHİRLERARASI MÜSAADE NASIL OLACAK?

Genelgede şehirlerarası müsaadeler şu biçimde belirtildi:

*Vatandaşlarımız, üstte belirtilen mecburî hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ilişkin E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat Müsaade Konseylerinden müsaade almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir.

*Seyahat Müsaade Evrakı verilen bireyler seyahat müddetleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır. Tam kapanma sürecinde seyahat müsaade taleplerinde yaşanabilecek artış göz önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlarımızca kâfi sayıda işçi görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat müsaade taleplerinin süratli bir halde antaya escort kıymetlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü önlem alınacaktır.

*Belirtilen devir içerisinde uçak, tren, gemi yahut otobüs üzere toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek şahıslara biletleme süreci yapılmadan evvel kesinlikle seyahat müsaade evrakının olup olmadığı denetim edilecek, geçerli bir seyahat müsaadesinin bulunması halinde biletleme süreci gerçekleştirilecektir.

HES KODU ZARURİLİĞİ

*Uçak, tren, gemi yahut otobüs üzere toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması kesinlikle yapılacak ve tanılı/temaslı üzere sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır. Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma biçimi yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) biçimde olacaktır.

İŞÇİ SAYISI AZALTILACAK

Tam kapanma sürecinde sıhhat, güvenlik, acil davet üzere kritik vazife alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan taban işçi düzeyine düşülecek (asgari işçi düzeyi toplam işçi sayısının % 50’sini aşmayacak ölçüde) biçimde uzaktan yahut dönüşümlü çalışmaya geçileceği belirtilen genelgede, şöyle denildi;

*Bu devirde; Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu işçisi, rastgele bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle başka vatandaşlarımızın tabi olduğu asıllar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır. Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde vazife alacak kamu çalışanı için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan misyon evrakı düzenlenecek ve misyonlu olduğu vakit dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri ortasındaki güzergahla sonlu biçimde muafiyete tabi olacaktır.

SİTE İDARELERİNE İKAZ MÜSAADESİ

*Site idareleri, site içerisinde müsaadesiz halde dışarı çıkan bireylerin ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacağı tabir edilen genelgede, şu tabirlere yer verildi;

*İller ortası hareketliliğin zarurî olduğu mevsimlik tarım emekçileri, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinde salgınla uğraş şartlarına uygun hareket edilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının uyumunda valilikler tarafından gerekli önlemler eş vakitli olarak alınacak, bu bağlamda mevsimlik tarım emekçilerinin vilayetler ortası hareketliliği ile konaklayacakları alanlarda alınacak önlemler ve vilayetler ortası hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri konusunda Bakanlığımızca yeni bir Genelge yayımlanıncaya kadar 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemizde belirlenen temellere nazaran hareket edilecektir.

*Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması önleminin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek hedefiyle site idarelerine sorumluluk verilecek, site içerisinde müsaadesiz formda dışarı çıkan şahısların (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır.

*Sokağa çıkma mühleti boyunca sokak hayvanlarının beslenmelerine özel kıymet verilecek, bu kapsamda Vali/Kaymakamlar tarafından mahallî idareler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli uyum tesis edilerek sokak hayvanlarının beslenmeleri için gerekli önlemler alınacak, bu hedefle başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman üzere sokak hayvanlarının doğal hayat alanlarına sistemli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacaktır.

“AİLECEK GİDİLMESİ YASAK”

Genelge de kontrol faaliyetlerinin aktifliğinin artırılması yönelik bir kadro önlemler şu halde sıralandı:

*Tam kapanma periyodunda kolluk kuvvetlerinin tam kapasiteyle kontrol faaliyetlerine iştiraki sağlanacak, bilhassa sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları başta olmak üzere kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı, geniş iştirakli, tesirli ve daima kontrol faaliyetleri planlanarak uygulamaya geçirilecektir.

*Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında; Muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışıldığına dair gerçeğe muhalif doküman düzenlenmesi, Özel sıhhat kuruluşlarından uydurma randevu alınması, Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi yahut tatlıcılara çıkış hürlüğünün gayesini aşan formda kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi), Çiftçi Kayıt Evrakının (ÇKS) gaye dışı kullanılması, üzere durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla berbata kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi gayesiyle kolluk kuvvetleri tarafından her türlü önlem alınacak ve yapılacak kontrollerde bu konuların denetimi bilhassa sağlanacaktır.

*Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının aktifliğinin artırılması maksadıyla kentlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller ortası uyum sağlanmak kaydıyla) denetim noktaları oluşturulacak, denetim noktalarında görevlendirilecek kâfi sayıda kolluk işçisi (trafik ve asayiş birimlerinden) marifetiyle toplu ulaşım araçlarıyla yahut özel araçlarla seyahat edenlerin seyahat müsaade dokümanlarının olup olmadığı kesinlikle tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan bireylerin şehirlerarası seyahatlerine müsaade verilmeyecektir.

*Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan tam kapanma devrinde, vatandaşlarımızın yalnızca temel gereksinimlerinin giderilmesi gayesiyle açık tutulacak fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcı üzere iş yerlerinin etrafında gerekli denetimlerin yapılabilmesi için kâfi sayıda kolluk çalışanı görevlendirilecek; yürütülecek devriye ve kontrol faaliyetlerinde, bu iş yerlerinin kurallara uyup uymadıkları ile vatandaşlarımızın bu iş yerlerine gidişlerinde araç kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kuralına riayet edip etmedikleri denetim edilecektir.

YASAKTAN KİMLER MUAF?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile hudutlu olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu tertibi ve güvenliğinin sağlanmasında vazifeli olanlar (özel güvenlik vazifelileri dâhil),

3. Zarurî kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım meskenleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din vazifelileri, Acil Davet Merkezleri, Vefa Toplumsal Dayanak Üniteleri, İl/İlçe Salgın Kontrol Merkezleri, Göç Yönetimi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde misyonlu olanlar ve istekli olarak misyon verilenler, cemevlerinin dede ve vazifelileri,

4. Kamu ve özel sıhhat kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, doktorlar ve veteriner doktorlar,

5. Mecburî sıhhat randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi aygıt, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal eserlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Ziraî üretime ait zirai ilaç tohum, fide, gübre vb. eserlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı nakliyat (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

11. Eser ve/veya gereçlerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı nakliyat, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında vazifeli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Kümesi üyeleri,

14. İkametinin önü ile sonlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının mecburî gereksinimini karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

İNTERNET MEDYA KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLAR

15. fethiye escort Gazete, mecmua, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su eserleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında misyonlu olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin süreçlerinde misyonlu olanlar (din vazifelileri, hastane ve belediye vazifelileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol dalında stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde vazifeli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere vazifede olduklarını belgelemek kaidesi ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

23. Mahalli yönetimlerin toplu taşıma, paklık, katı atık, su ve kanalizasyon, karla uğraş, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak işçisi,

24. Kent içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) şoför ve vazifelileri,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında misyonlu olanlar,

26. İş sıhhati ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak hedefiyle iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri doktoru, güvenlik vazifelisi, bekçi vb.),

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere ‘Özel Gereksinimi’ olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri,

28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri kaidesi ile),

29. Yurt içi ve yurt dışı karşılaşma ve kamplara katılacak olan ulusal atletler ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor karşılaşmalarındaki atlet, yönetici ve öteki vazifeliler,

30. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi süreç merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ÖSYM TARAFINDAN İLAN EDİLEN İMTİHANLARA KATILACAKLAR

31. ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi imtihanlara katılacağını belgeleyenler (bu bireylerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne yahut babadan bir refakatçi) ile imtihan vazifelileri,

32. İl/İlçe Genel Hıfzıssıhha Heyetlerince müsaade verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

33. Mecburî müdafi/vekil, duruşma, söz üzere yargısal vazifelerin icrasıyla sonlu kalmak kaydıyla avukatlar,

34. Dava ve icra takiplerine ait yapılacak zarurî iş ve süreçler için adliyelere gitmesi gereken taraf yahut vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer,

35. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan işçi ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,

36. Ulusal Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleksel ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim görüntü çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da kelam konusu çalışmaların uyumunu sağlayan işçi,

37. Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site idaresince düzenlenen misyonlu olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle vazifeli oldukları apartman yahut sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla hudutlu olmak kaydıyla apartman ve sitelerin paklık, ısınma vb. işlerini yerine getiren vazifeliler,

38. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile iş yeri ortasındaki güzergâh ile sonlu olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,

39. Yalnızca yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık idmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da idman alanı ortasındaki güzergâhla hudutlu kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve öbür çalışanlar,

40. Yalnızca ilaçlama faaliyetleri için zarurî olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve öteki ziyanlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda misyonlu olanlar,

41. Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden iş yerlerine gidiş/gelişleri ile hudutlu olmak kaydıyla özgür muhasebeciler, özgür muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları,

42. 10.00-16.00 saatleri ortasında sayıları banka idarelerince belirlenecek formda sonlu sayıda şube ve işçi ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,

43. Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar.

İÇİŞLERİ’NDEN 81 İLE MİSYON DOKÜMANI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 81 Vilayet Valiliğine “Görev Evrakı Düzenlenmesi” bahisli genelge gönderdi.

Genelgede daha evvelki kısıtlama devirlerinde olduğu üzere tam kapanma periyodunda de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde rastgele bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse bahis bölümlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, salgınla uğraş sürecinde muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sıhhat çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece kıymetli olduğu belirtilerek, üretim, imalat, tedarik ve lojistik kesimleri başta olmak üzere daha evvel genelgelerle muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan vazifeliler için bu iş yerlerinin yetkililerince tüm dokümanların geçerliliğinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00’de sona ereceği söz edildi.

Genelge misyon dokümanları ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

* 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane üzere yerlerde çalışan şahısların, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” müracaatında bulunacak.

* Misyon dokümanı müracaatında bulunan bireylerin toplumsal güvenlik numarasına nazaran hala çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına nazaran muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı denetim edilecek.

OTOMATİK OLARAK DÜZENLENEBİLECEK

* İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan kaideler ortasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak vazife dokümanı düzenlenecek.

* Müracaatta bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi emelle işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı misyon evrakının çıktısı müracaatta bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

* Müracaatta bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek sorunlar, sistemsel yoğunluk, erişim yanlışı üzere süreksiz durumlar nedeniyle vaktinde misyon evrakı alınamaması durumunda bir kereye mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan vazife dokümanı formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

VAKİT VE GÜZERGAH HUDUDU

* e-başvuru sitemi üzerinden yahut kas escort bayan zarurî hallerde manuel olarak düzenlenen vazife evrakları kapsamında; İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı evrakta belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında mecburî bir maksatla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında misyon dokümanı düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak vakit ve güzergahla sonlu davranmaktan, sorumlu olacak.

DENETİMLERDE İBRAZ EDİLECEK

* Düzenlenen misyon evrakı, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan işçinin yanında bulundurulacak ve yapılacak denetimlerde kontrol gruplarına ibraz edilecek.

* e-başvuru sistemi üzerinden üretilen misyon dokümanları eş vakitli olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek kontrol faaliyetleri sırasında, geçerli misyon evrakı olmayan/ibraz edemeyen yahut vazife dokümanında belirtilen muafiyet nedeni, vakti ve güzergahı ile kontrol sırasındaki durumu uyumlu olmayan bireyler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında isimli ve idari süreç uygulanacak.

KURALLARA UYMAYA TEŞVİK

* Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine yük verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.

* Tam kapanma devri içerisinde minimum işçi ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde vazife yapacak kamu işçisi için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2’de örneği verilen “Kamu Çalışanı Misyon Bildirim Belgesi” düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu çalışanı, misyonlu olduğu vakit dilimi içerisinde ikameti ile işyeri ortasındaki güzergahla sonlu olacak biçimde muafiyete tabi olacak.

* Ayrıyeten seyahat müsaade müracaatları, evvelce e-Devlette İçişleri Bakanlığınca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden direkt erişim sağlanabilecek hale getirildi.

‘ÖLÜM BELGESİ’ UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLDİ

* Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi emeliyle “Cenaze Müsaade Hizmeti” seyahat müsaadesi müracaatından farklı olarak direkt erişilebilir hale getirildi.

* Ayrıyeten cenaze müsaadesi için müracaat esnasında vatandaşların elektronik ortamda “Ölüm Belgesi” yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Müracaat konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığı ortasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.

BAKANLIK MERAK EDİLEN SORULARI YANITLADI

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü ile uğraşta 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek tam kapanma uygulamasıyla ilgili yayımlanan genelge hakkında en çok sorulan soru ve yanıtları internet sitesinden paylaştı.

Paylaşılan metinde, tam kapanmanın uygulanacağı periyotta yapılacak her türlü kentler ortası seyahatin müsaadeye tabi tutulacağı vurgulandı.

Kısıtlamanın uygulandığı vakte denk gelen seyahatler için mecburî hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat müsaadesi alınması gerektiği aktarıldı.

Sitede, tam kapanma kararından evvel alınan biletlerle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar olan otobüs seyahatleri için seyahat müsaade evrakının istenilmeyeceği kaydedildi.

Yurt dışı seyahatlerde rastgele bir kısıtlamanın bulunmadığı, yurt dışı irtibatlı seyahatlerde de uçakla seyahat edecek yolcuların, seyahatlerini belgelemek kaydıyla seyahat müsaade dokümanına gerek duyulmayacağına yer verildi.

Sitede yer alan başka soru ve karşılıklar şöyle sıralandı:

Yurt dışı aktarmalı uçuşlarla ilgili olarak yolcuların yurt içi irtibatlı uçuşları ve başka seyahatleri yapabilmeleri için seyahat müsaade evrakı almaları gerekli midir?

* Yurt dışı seyahatlerle rastgele bir kısıtlama/sınırlandırma bulunmamaktadır. Bakanlığımızca yayımlanan 01.07.2020 tarih ve 10504 sayılı genelgemiz de belirtildiği üzere yurt dışı ilişkili (geliş yada gidiş) uçakla seyahat edecek yolcular yurt içi aktarma uçuşları ile ikametleri ile temaslarını (geliş/gidiş dahil) sağlayacakları öteki ulaşım araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren vb) yapacakları seyahatlerde, yurt dışı uçaklarını belgelemek kaydıyla seyahat müsaade dokümanlarına gerek bulunmamaktadır.

Tam kapanma kararı öncesinde alınan otobüs biletleri için müsaade almak gerekli midir?

* Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak devir içerisinde yapılacak her türlü kentler ortası seyahat müsaadeye tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de mecburî hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat müsaadesi alınması gerekmektedir. Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından evvel alınan biletlerle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 ortasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan otobüs seyahatleri için seyahat müsaade dokümanı istenilmeyecektir.

Tam Kapanma Periyodunda sivil toplum kuruluşları yardım faaliyetlerini nasıl sürdüreceklerdir?

* Ramazan ayı boyunca besin kolisi ve yemek dağıtımı vb. üzere yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Toplumsal Takviye Kümeleri koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri devam edebilecek olup bu gayeyle Valilik ve Kaymakamlıklara yapacakları müracaatlarda faaliyetin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgileri de bildirilecektir.

* Valilik/Kaymakamlıklar tarafından yapılacak kıymetlendirme ile kaideleri taşıdığı belirlenen vakıf/dernek vazifelileri, müracaat yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile hudutlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan tarihlerde vilayet göç yönetimi müdürlüklerinden ikamet müsaadesi randevusu bulunan yabancılar kısıtlama kapsamında mıdır?

* Tam kapanma önlemlerinin uygulandığı tarihlerde vilayet göç yönetimi müdürlüklerinden ikamet müsaadesi randevusu bulunan yabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayıt formu (İstanbul ve Ankara vilayetlerinde randevu tarihini gösterir SMS/mail bilgisi de gereklidir) ve pasaport yerine geçen seyahat dokümanıyla birlikte kısıtlamaya tabi olmaksızın vilayet göç yönetimi müdürlüğündeki randevusuna katılabileceklerdir. Bahse husus muafiyet ikamet müsaadesi randevusunun vakti ve vilayet göç yönetimi müdürlüğü ile ikamet ortasındaki güzergahla sonludur.

Anneler Günü nedeniyle çiçekçi dükkânları kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır?

* Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri ortasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri ortasında konutlara servis biçiminde de hizmet verebileceklerdir.

Kısıtlama mühletince havalimanları, otogarlar ve tren garlarında bulunan işletmeler açık olacak mıdır?

* Havalimanı, gar, liman, terminal üzere yerlerde bulunan iş yerleri, kendi kesimleri için belirlenen genel kurallara tabidirler. Bu kapsamda makul şartlara ve mühletlere tabi olarak açık olabilecek olan yeme-içme yeri, market üzere yerler, belirlenen müddet ve şartlara uymak kaydıyla açık olabilecekler, öbür iş yerleri ise kapalı olacaklardır.

Son günü 30 Nisan 2021 Cuma günü olan SGK prim borçlarının ödenebilmesi için rastgele bir muafiyet tanınacak mıdır?

* Patronların, esnafın, genel sıhhat, isteğe bağlı ve primini kendi ödeyen öbür sigortalıların; 2021 yılı Mart ayına ilişkin sigorta primleri ile yapılandırılan SGK prim borçlarının 2.taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Nisan 2021 olması nedeniyle, tam kapanmanın birinci günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen patron, esnaf ve öbür sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.

İleri yaş kümesindeki bireyler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdırlar?

* Beslenme/temizlik muhtaçlıklarını yerine getiremeyen ileri yaş kümesindeki şahıslar ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler; bakıma muhtaç kişinin sıhhat raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak vakit ve güzergahla sonlu olacak formda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetleri şehirlerarası seyahat müsaadesi manasına gelmekte midir?

* Genelgemiz kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak olan kentler ortası seyahatler, lakin zarurî hallerin varlığı halinde seyahat müsaade konseylerinden müsaade alınması koşuluna tabidir. Bu doğrultuda; muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak vakit ve güzergahla hudutlu olan (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamalarına dair muafiyeti bulunan şahısların yapacakları kentler ortası seyahatleri de müsaadeye tabidir.

İkameti ve iş yeri farklı kentlerde olan emekçiler şehirlerarası seyahat müsaadesine tabi midir?

* Bireylerin ikamet ettikleri vilayetlerle çalıştıkları vilayetlerin farklı olduğu ve işe geliş gidişin tertipli olarak günlük yapıldığı İstanbul-Gebze, İstanbul-Çorlu/Çerkezköy, İstanbul/Yalova, İzmir-Manisa, Kütahya-Uşak ve gibisi sınır/komşu olan vilayetlerde, Vilayet Hıfzıssıhha Heyetlerinin bu mevzuda alacakları kararlar doğrultusunda emekçi servisleri ile yapılan yolcu nakliyatı faaliyetleri kentler ortası seyahat müsaadesine tabi olmaksızın yapılabilecektir.

Kurumlar Vergisi ödemeleri için 30 Nisan 2021 Cuma günü vergi mükelleflerine borçlarını ödeyebilmeleri için rastgele bir muafiyet tanınacak mıdır?

* Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın birinci günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ait tahakkuk fişi yahut elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi kontrollerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.

Tam kapanma kararı öncesinde alınan yurt içi uçak biletleri için müsaade almak gerekli midir?

* Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak periyot içerisinde yapılacak her türlü şehirlerarası seyahat müsaadeye tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de mecburî hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat müsaadesi alınması gerekmektedir.

* Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından evvel alınan biletlerle, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 ortasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak seyahatleri için seyahat müsaade evrakı istenilmeyecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı müddet içerisinde avukatlar faaliyetlerini nasıl yürüteceklerdir?

* Genelge’nin ekinde yer alan “Muafiyet Yerler ve Kişiler” Listesinin 33 üncü ve 34 üncü hususları uyarınca yargısal vazifelerin icrasıyla hudutlu kalmak kaydıyla avukatların ve avukat stajyerlerinin; sokağa çıkma kısıtlaması mühletince bulundukları kent içinde ve zarurî hallerde ofislerine, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk ünitelerine, resmî kurumlara, noterliklere gitmeleri rastgele bir kısıtlamaya olağan değildir.

Sokağa çıkma kısıtlama müddetince turkuaz basın kartı sahibi basın mensuplarının vazife icabı yapmaları gereken şehirlerarası seyahatleri müsaadeye tabi midir?

* Turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının vazifeleri gereği yapacakları şehirlerarası seyahatlerinde, denetim esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen vazife evraklarını ibraz etmek kaydıyla seyahat müsaade evrakı almalarına gerek bulunmamaktadır.

Yük ve yolcu nakliyatında vazifeli bireyler (şoför, muavin, hostes vb.) şehirlerarası seyahat için müsaade almak zorunda mıdır?

* Yürütülen faaliyetin tabiatı gereği şehirlerarası seyahati zarurî olan ve Genelgemizde muafiyet tanınan nakliyecilik, kargo, lojistik, nakliye vb. faaliyetlerinde bulunan ve e-başvuru sitemi üzerinden misyon evrakı almış olan sürücü, muavin, hostes üzere görevlilerin, yük ve yolcu nakliyeciliği yapılan araçlarla şehirlerarası seyahatleri için ayrıyeten Seyahat Müsaade Evrakı almalarına gerek bulunmamaktadır.