2 milyar yükümlülüğü olan Yayla Agro Gıda borsaya geliyor

Yayla Agro Besin Sanayi Ticaret (#YYLGD)11 Mayıs’tan itibaren üç gün mühletle halka arz edilecek. Sermayesi 430 milyon liradan 472 milyon liraya yükseltilerek bedelli sermaye artırımından elde edilecek 42 milyon 600 bin adet pay halka arz edilecek.

Birebir vakitte da şirketin yüzde 100 hissedarı pozisyonundaki Hasan Gümüş’ün 28 milyon 400 bin adet payı satılacak. Yani toplamda 71 milyon adet nominal bedelli paylar halka arz edilecek. Pay başına da 12.50 lira kıymet biçildi. Bu da halka arz büyüklüğünün 887 milyon 500 bin lira olduğun manasına geliyor.

Halka arzda 532 milyon 500 bin lira şirketin kasasına girecek, 355 milyon lira da işveren Hasan Gümüş’ün cebine gidecek.

Şirketin mali yapısıyla ilgili bir kıymetli ayrıntı ise kısa müddet evvel bedelsiz sermaye artırımı yapmış olması.

HALKA ARZDAN EVVEL BEDELSİZ YAPMIŞ

3 Şubat 2022 tarihli İdare Konseyi kararıyla şirket, 300 milyon lira olan sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 130 milyon lira artırarak 430 milyon liraya çıkardı.

Şirketin bağımsız kontrol raporları incelendiğinde dikkat çeken noktalardan biri yüksek ölçüde yükümlülüklerin olması.

Toplamda 2 milyar yükümlülüğü bulunan şirketin kısa vadeli finansal borçları 1 milyar 197 milyon lira. Bunun 1 milyarlık kısmı ise banka kredisi. Uzun vadeli finansal borçlar ise 426 milyon lira. Bunun da neredeyse tamamı banka kredisi.

Bu ortada 31 Arılık 2021 prestijiyle banka kredilerine karşılık verilen ipotek ölçüsü 811 milyon 758 bin lira.

Şirketin halka arz öncesi mali yapısında dikkat çeken öbür bir kalem ise kar sayısı. 2019 yılında 49 milyon lira kar eden şirket 2020 yılını 25 milyon karla kapatıyor. Halka arz öncesi bilançoda ise kar sayısı bir anda 418 milyon liraya çıkıyor.

SULANMA TESİRİ -9.80 LİRA

Tam halka arz öncesi Gmc Solar Enerji’ye 175 milyonluk alakalı taraf satışı gerçekleştiriliyor. Şirket ortağı Hasan Gümüş’e 72 milyonluk bağlantılı taraf satışı gerçekleştiriliyor. Bir de bağlı taraflara 180 milyon liralık sabit değer satışı gerçekleştiriliyor.

Şirketin izahnamesinde yer alan bilgilere nazaran, arzdan hisse alacak yeni ortaklar için hisse başına sulanma tesiri -9.80 lira olacak. Zira, şirketin halka arz öncesi defter pahası 1.79 lira, halka arzdan sonra ise 2.70 lira olacak.

KİLİT KONTROL KONUSU: TİCARİ ALACAKLAR

Bağımsız kontrol raporunun girişinde yer alan Kilit Kontrol Konusu başlıklı kısımda ise birinci olarak ticari alacaklara dikkat çekiliyor.

Bağımsız kontrol şirketini analistleri, “Ticari alacaklar kıymet düşüklüğü karşılıkları” başlığı altında şu notu düşüyor:

“31 Aralık 2021, 2020 ve 2019 tarihleri prestijiyle finansal durum tablosunda sırasıyla 284.431.995 TL, 245.469.837 TL ve 238.556.255 TL meblağlarında ticari alacaklar bulunmaktadır. Ticari alacaklar finansal durum tablosundaki toplam varlıkların 31 Aralık 2021, 2020 ve 2019 tarihleri prestijiyle sırasıyla %10, %15 ve %21 nispetinde hisse oluşturduğu için, değerli birer bilanço kalemi olarak bedellendirilmektedir.

Ayrıyeten, ticari alacakların tahsil edilebilirliği Şirket’in, işletme sermayesi idaresi için değerli ögelerden bir adedidir ve idarenin değerli yargılarını ve iddialarını içerir. Ticari alacaklar için tahsilat riskinin ve ayrılacak karşılığın belirlenmesi yahut özel bir ticari alacağın tahsil edilebilir olup olmadığının belirlenmesi kıymetli idare muhakemesi gerektirmektedir.

Şirket idaresi bu hususta ticari alacakların yaşlandırması, Şirket avukatlarından devam eden davalara ait rapor alınarak devam eden dava risklerinin incelenmesi, kredi riski idaresi kapsamında alınan teminatlar ve kelam konusu teminatların nitelikleri, cari periyot ve bilanço tarihi sonrası devirde yapılan tahsilat performansları ile tüm öteki bilgileri kıymetlendirmektedir.

Meblağların büyüklüğü ve ticari alacakların tahsil edilebilirlik değerlendirmelerinde gerekli olan muhakeme ve TFRS 9’un getirmiş olduğu uygulamaların karmaşık ve kapsamlı olması münasebetiyle, ticari alacakların mevcudiyeti ve tahsil edilebilirliği hususu kilit kontrol konusu olarak kıymetlendirilmektedir.”

Borsagundem.com