Ankara Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvuru şartları neler?

Ankara Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususu uyarınca kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, Ofis İşçisi, Hasta Bakıcı, Hemşire, Sıhhat Teknikeri, Tekniker ve Teknisyen takımlarında görevlendirme yapacak. İlanda müracaat biçimi, tarihi ve gerekli dokümanlara ait detaylara ise yer verildi. 

Müracaatlar Ne Vakit?

Ankara Üniversitesi en az lise mezunu işçi alımı müracaatları 30 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 13 haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığının https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. 

MÜRACAAT EKRANI 

Müracaat Koşulları Neler?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen genel kaideleri taşımak.

2) 2020 KPSS (B) gurubu imtihanlarından ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanı temel alınacaktır. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3) Gerçeğe ters evrak verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir fiyat ödenmiş ise bu fiyat yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4) Başvuracak adayların; Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde yer alan “Bu halde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” karar yeterince bu hususa karşıt durumu tespit edilenler hakkında süreç yürütülmeyecektir.

5) Üniversitemiz yerleşkeleri ve bağlı tüm ünitelerinde 24 saat Nöbet/Vardiya aslına dayalı çalışmaya pürüz durumu bulunmamak.

6) Yerleştirileceği durumun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

RESMİ İLAN METNİ