ASRİAD “Sektörler Sahada” buluşması

Programa, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Lideri Şekib Avdagiç, ASRİAD Genel Lideri Adnan Danışman, ASRİAD Genel Lider Yardımcıları ve İdare Konseyi Üyeleri ile genel merkeze bağlı 20 dala mensup iş insanları katıldı.

Danışman, konuşmasında, ‘Pandemi, ekonomik problemler ve savaş derken artık de besin krizi söylentileriyle gayret ediyoruz buna karşın tüm aksilikleri olumluya çevirecek inanç, uğraş ve iradeye sahibiz.’ sözünü kullandı.

Türkiye’nin üretim ve ihracatını artırabilmesi için global rekabette avantaj sağlayabileceği kesimlerde yatırımlara gereksinimi olduğunu belirten Danışman, şunları kaydetti:

‘Enflasyon ve kurlardaki çok oynaklıklar bir taraftan yatırım iklimini bozarken, öbür taraftan endüstrici ve üreticiler için maliyet ve fiyat belirleyememe, hasebiyle sermayelerinin erozyona uğrama riskini de beraberinde getiriyor. Kurumsal yapıları zayıf, küçük ve orta ölçekli firmalarda bu risk daha yüksek. Türkiye’nin üretim ve ihracatını artırabilmesi için yeni ve global rekabette avantaj sağlayabileceği dallarda yatırımlara muhtaçlığı var. Bu durumun yaratacağı istihdam işsizliğe de belli ölçüde tahlil olabilir.’

Danışman, dünyada besin krizinin konuşulduğu bu günlerde ziraî üretime verilecek dayanakların epey değerli olduğuna vurgu yaparak, 10 yıl ve üzeri yapılacak geleceğe yönelik tarım siyasetleri ile tarım kesiminin geliştirilmesinin Türkiye’yi de önemli manada kalkındıracağını söyledi.

Türkiye’nin direkt yabancı sermaye yatırımları için cazibe merkezi haline getirilmesinin ehemmiyetine değinen Danışman, yatırım yapacak iş insanlarının orta ve uzun vadeli plan yapabilmelerinin sağlanması gerektiğini tabir etti.

‘Türk iktisadı sanayi ağır bir ekonomi’

İstanbul Ticaret Odası Lideri Şekib Avdagiç, ASRİAD AR-GE’den Sorumlu Genel Lider Yardımcısı Ömer Çakıcı’nın moderatörlüğünü yaptığı ‘Küresel Kriz Ortamında Ülkemizin İhracat Performansının Anlamı’ paneline katıldı.

Avdagiç burada yaptığı konuşmada kapasite kullanım oranı yerine kapasitenin kendisinin sorgulanıp, artırılması gerektiğini belirterek, Türk iş insanlarının aslında elindeki kapasiteyi en verimli halde kullandığını söz etti.

Çevre sorununun dünyanın önde gelen gündem hususları ortasında yer aldığına dikkati çeken Avdagiç, dış dünyayla iş yapmak isteniyorsa kesinlikle iş süreçlerinde Yeşil Mutabakata uygun olarak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Avdagiç, ailede, özel dalda ve kamuda, her alanda, tasarrufun değerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

‘Bir tanesi şahıs ve aile olarak yapmamız gereken tasarruf var ki bu sahiden üzerine çok baş patlatmamız gereken bir bahis. Tasarruf konusunda toplum olarak karnemiz güzel değil. Bunu net bir halde özeleştiri yapalım. İki, şirket olarak yapmamız gereken tasarruflar var. Üç, misyon yaptığımız kurumlarda, tertiplerde yapılması gereken tasarruflar var. Dört, kamunun yapması gereken tasarruflar var. Kamunun yapması gereken tasarrufları gündeme getirirken yalnızca merkezi hükümet değil burada lokal idareler ve öteki tüm ögeleri da dikkate almak lazım.’

Türkiye’nin çok dinamik bir ülke olduğuna dikkati çeken Avdagiç, ‘Türkiye’de bizim iş insanlarımızın yaptığı üzere, dinamik mevcut kurallara ve taleplere süratli adapte olabilen dünyada ülke sayısı çok az. Bu değerli bir fırsat, Türk beşerinin oluşan yeni kaidelere ahenk kabiliyeti her türlü takdirin üzerinde. ‘ dedi.

Avdagiç, dünya genelinde artan lojistik fiyatlarının Türkiye’ye pozisyonu sebebiyle avantaj sağladığını belirterek, ‘Dolayısıyla şu anda bu olumsuz üzere gözüken koşulların içinde inanılmaz fırsatlar var.’ tabirini kullandı.

Sektörel Yapılanmadan Sorumlu Genel Lider Yardımcısı Gökhan Ateş ise konuşmasında, dal kurullarının ASRİAD’ın kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalar ile gelişim evresine ait bilgi verdi.

İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Lider Yardımcısı Engin Doğan ise yaptığı konuşmada, her hafta sistemli olarak ASRİAD üyesi iş insanlarının iştirakiyle gerçekleştirdikleri ve bu hafta 159’uncusunu düzenledikleri Ticaret Toplantıları hakkında değerlendirmede bulundu.

KAYNAK: AA