Bakan Nebati büyüme rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından büyüme sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati şu sözleri kullandı: “Küresel ölçekte vuku bulan olaylar sonucunda girdi maliyetlerindeki artışlar üretimimiz üzerinde risk oluşturmasına karşın üretimi destekleyen politikalarımız sayesinde öbür ülkelerden müspet ayrışmaya devam edeceğimizi öngörüyoruz.

Birinci çeyrekte, iç talebin büyümeye katkısı 3,9 yüzde puan olurken, net dış talep büyümeye 3,5 yüzde puan katkı sağlamıştır.

Üretim kapasitemizin güçlenmesi açısından ehemmiyet arz eden makine ve teçhizat yatırımları yüzde 10,5 artışla on çeyreklik artış eğilimini sürdürmüştür.

Ekonomimiz 2022 yılı birinci çeyreğinde yıllık bazda gerçek olarak yüzde 7,3 oranında büyümüştür.

2021 yılı başından itibaren gerçekleşen istikrarlı büyüme kompozisyonu, 2022 yılının birinci çeyreğinde de devam etmiştir.”