Basit usulde hangi mükelleflere istisna tanındı?

Resmi Gazete’de yayımlanan gelir vergisi bildirimine nazaran, 2022 takvim yılı için büyükşehir belediye hudutları içinde kalan yerler için 16 bin TL, öbür yerler için 10 bin TL’yi aşmayan küçük esnaf ve sanatkarlar gelir vergisi istisnası kapsamında olacak.

Gelir Yönetimi Başkanlığı (GİB), 2021 yılında 7338 sayılı maddeyle getirilen kolay metotta tespit olunan yararlarda gelir vergisi istisnası uygulamasına açıklık getirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan gelir vergisi bildirimine nazaran, kendi işinde bilfiil çalışan yahut bulunan; kira meblağı 2021 takvim yılı için büyükşehir belediye sonları içinde kalan yerler için 12 bin TL, öbür yerler için 7 bin 600 TL, 2022 takvim yılı için büyükşehir belediye sonları içinde kalan yerler için 16 bin TL, öbür yerler için 10 bin TL’yi aşmayan küçük esnaf ve sanatkarlar gelir vergisi istisnası kapsamında bulunuyor.

Kolektif ile komandit şirket ve ortakları, ikrazat, değerli maden ve mücevherat alım satımı, inşaat tamir, ilan ve reklam, gayrimenkul ve gemi alım satımı üzere işlerle uğraşanlar, sigorta prodüktörleri, maden işletmeleri, şehirlerarası yük ve yolcu nakliyatı yapanlar, Cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılan iş kümeleri ve kesimlerden gerçek yolda vergilendirilmesi gerekli görülenler uygulamadan yararlanamayacak.

İnternetten satış ihlal sayılmayacak

Kolay yönteme tabi mükelleflerin, birebir faaliyetlerini internet ve gibisi elektronik ortamlarda da sürdürmesi kolay adabın kurallarını ihlal sayılmayacak. Lakin mükelleflerin bu faaliyetinin dışında, internetten ve gibisi elektronik ortamlardan da öbür bir faaliyette bulunması halinde kolay yöntemden yararlanması mümkün olamayacak.

Kolay yordama tabi mükelleflerin, sahibi yahut işleticisi sıfatıyla birden fazla motorlu araçla yahut birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunmaları, istisnadan yaralanmada “kendi işinde bilfiil çalışmak yahut bulunmak” kuralının ihlali sayılacağından uygulamadan yararlanamayacak.

Kolay adapta çıkar istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu çıkarlar için yıllık beyanname vermeyecek ve başka gelirleri hasebiyle beyanname vermeleri halinde de bu karlarını beyannameye dahil etmeyecekler. Kolay yordama tabi mükelleflerin 2021 yılında elde ettiği ticari karları da istisna kapsamında bulunuyor.