Bugün sona eriyordu! İçişlerinden yeni genelge…

İçişleri Bakanlığınca Çalışma Müsaadeleri Misyon Evraklarına ait genelge yayımlandı. Genelgede şu tabirlere yer verildi;

*Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma” kararı kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel yordam ve asılları Bakanlığımızın ilgi (a) Genelgesiyle belirlenerek Valiliklere duyurulmuştur.

*Yine ilgi (a) Genelgemizle, daha evvelki kısıtlama devirlerinde olduğu üzere tam kapanma devrinde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde rastgele bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve vazifeliler tespit edilmiştir.

*Hem muafiyet kapsamında bulunan işkollarında misyonlu şahısların üretim devamlılıklarının sürdürülmesi ve hem de muafiyetlerin berbata kullanılmasının önüne geçilebilmesi maksadıyla ilgi (b) Genelgemizle;
– E-başvuru sistemi üzerinden çalışma müsaade dokümanı alınmasına,
– Ek’te belirtilen yeni oluşturduğumuz çalışma müsaadesi vazife evrakı formuna, dair yöntem ve asıllar belirlenmiştir.

2 MİLYONDAN FAZLA MÜRACAAT OLDU

*Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan şahısların müracaatlarının değerlendirildiği, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden 02.05.2021 saat 17.00’ye kadar 2.677.000 müracaat gerekli sorgulamalar yapılarak neticelendirilmiş ve ilgili vatandaşlarımız için çalışma müsaadesi misyon dokümanı düzenlenmiştir.

BUGÜN SONA ERİYORDU

*Halihazırda muafiyet alanında olmasına karşın sistem üzerinden çalışma müsaadesi vazife dokümanı alma imkanı olmayan;
– İşyeri sahipleri,
– Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
– Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle toplumsal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık dalı çalışanları,
üzere alanlarda da gerekli kurumlar ortası entegrasyon Gelir Yönetimi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır.

*Tam kapanma periyodunda; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde rastgele bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın temel gereksinim materyallerine erişimlerinin sağlanması için her türlü önlem alınmış/alınmakta olmasına karşın, bu işkollarında mecburî bir vazifenin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri yahut çalışanların rastgele bir problemle karşı karşıya kalmaması için;

MÜHLET 7 MAYISA UZATILDI

1. Daha evvelki ilgi (b) Genelgemizle yeni oluşturduğumuz “çalışma müsaadesi vazife evrakı formunun” 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağı bildirilmişti. Muafiyet alanındaki işkolları için patronun ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “çalışma müsaadesi misyon evrakı formunun” geçerlilik mühleti 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır.

2. Çalışma müsaadesi misyon dokümanının, temel itibariyle e-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasının, gerek kontrollerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği açıktır. Bu çerçevede Ek’teki forma uygun formda manuel çalışma müsaadesi vazife evrakı düzenlenmesi, e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek sorunlar, sistemsel yoğunluk, erişim yanılgısı üzere süreksiz durumlar nedeniyle vaktinde misyon evrakı alınamaması üzere mecburî hallerde kullanılabilecek bir uygulamadır.

CEZA UYARISI

3. Öte yandan kolluk görevlilerince yapılacak kontrollerde, e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma müsaadesi vazife evrakları rutin denetime, manuel tanzim edilen çalışma müsaadesi vazife dokümanları ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıyeten kontrole tabi tutulacaktır.

Bu denetimlerde çalışma müsaadesi misyon evrakının suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli süreçler gerçekleştirilecektir.

Bir yılı aşkın müddettir aziz milletimizin çeşitli fedakârlıklarda bulunduğu, başta sıhhat çalışanları ve kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm kontrol gruplarında misyon alan işçinin büyük bir özveriyle misyon yaptığı ve hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla çaba sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, salgın nedeniyle katlanmak durumunda kalınan toplumsal yükün artmaması açısından son derece değerlidir.