‘Çalışanlar ofise dönmek istiyor’

Olay sayılarının azalmasıyla ve kısıtlamaların büyük oranda ortadan kalkmasıyla birlikte, uzaktan çalışma modelini uygulayan birçok kurum ofise dönüş planlarını devreye aldı. Kimi şirketler haftanın beş günü iş yerinde çalışmayı mecburî tutarken birtakım şirketler hibrit sistem olarak isimlendirilen esnek çalışma modelini uygulayarak kademeli bir ofise dönüş planı yapıyor. Multinet Up, uzaktan çalışma uygulamasına son veren kurumlardaki çalışanların, ofise dönüş devriyle ilgili görüşlerini araştırdı.

3 binden fazla iştirakçi ile gerçekleştirilen Çalışan Gözüyle Ofise Dönüş Araştırması, haziran ayı prestijiyle haftanın her günü yahut aşikâr günlerinde zarurî olarak ofiste çalışma nizamına geçiş yapacağını tabir eden şahısların bu süreçle ilgili niyetlerini ve ferdî öngörülerini ortaya koyuyor.

Multinet Up’ın taşınabilir uygulaması MultiPay üzerinden online anket yoluyla gerçekleştirilen araştırmada, ofise dönüşün ruhsal sıhhat, bedensel sıhhat ve iş performansı üzerindeki tesirleri ölçümlendi.

Üç çalışandan biri ofise dönüşün psikolojisine güzel geleceğini düşünüyor

Araştırmaya katılan şahısların yüzde 34,3’ü ofise dönüş sürecinde ruhsal sıhhatlerinin olumlu tarafta etkileneceğini, yüzde 18,2’si bu sürecin kendilerini mental olarak olumsuz etkileyeceğini söz etti. Ofise dönüş sürecinin ruhsal sıhhatleri açısından düzgün olacağını düşünen iştirakçilerin yüzde 67,9’u günlerini daha hareketli ve etkin geçirecekleri için ruhsal sıhhatlerinin güzele gideceğini düşünürken; yüzde 15,6’sı ofise dönüş sürecinde konuttaki üzere daima kapalı ortamda kalmayacakları için kendilerini daha güzel hissedeceklerini söz ediyor. Çalışanların yüzde 9,8’i ise, konuttan çalışmanın sebep olduğu yalnızlıklarının sona erecek olması sayesinde ruhsal sıhhat durumlarının daha uygun olacağına inanıyor.

Ofise dönüş sürecinde ruhsal sıhhatinin olumsuz istikamette etkileneceğini düşünen çalışanlara bu sürecin kendileri için nasıl kolaylaştırılabileceği sorulduğunda, iştirakçilerin yarısından fazlası bu süreçte prim yahut fiyat artışı üzere maddi dayanaklarla teşvik edilmek istediklerini söz ediyor. Yüzde 30’u ise bu süreçte patronlarının kendilerine karşı daha hoşgörülü ve esnek davranmasını istediklerini söylüyor. Kurum içi eğlenceli toplumsal aktiviteler ve psikolog danışmanlığı dayanakları de çalışanlar için ofise dönme sürecini kolaylaştıracak teşvik edici alternatifler olarak görülüyor.

Ofise dönüşün çalışanlar için en cazip tarafı fizikî aktivite

Ofise dönüş sürecinin çalışanların bedensel sıhhati ile alakasını de araştıran ankete nazaran, iştirakçilerin yüzde 34,7’si ofise dönüş sürecinde bedensel sıhhatinin olumlu istikamette etkileneceğini düşüyor. Bu bireylerin yüzde 49,9’u sıhhatlerinin daha yeterli olma nedeni olarak gün içindeki fizikî aktivitelerinin artacak olmasını öne sürüyor.

Ofise dönüş sürecinde bedensel sıhhatinin olumsuz istikamette etkileneceğini düşünen yüzde 18,9’luk kümede yer alan şahısların yüzde 53,3’ü bu durumun sebebinin trafikte geçireceği müddette yorulacak olmasına, yüzde 17,9’u konuttaki sağlıklı beslenme sisteminin bozulacak olmasına, yüzde 15,6’sı ise sabahları daha erken uyanmak zorunda kalmasına bağlıyor. İştirakçilerin yüzde 13,1’i ise iş yerindeki fizikî ortamın kendileri için uygun olmadığını düşünerek bu sürecin bedensel sıhhatlerini olumsuz tarafta etkileyeceğini öngörüyor.

İki bireyden biri “Çalıştığım yer iş performansımı etkilemiyor” diyor

Çalışanların uzaktan çalışma ve klâsik manada iş yerinde çalışma modellerinin verimlilikle bağlantısı hakkındaki niyetlerini de araştıran Çalışan Gözüyle Ofise Dönüş Araştırması’na nazaran, iştirakçilerin yüzde 55’i meskende yahut ofiste çalışıyor olmanın iş performansları üzerinde tesirli olmayacağını, yüzde 29’u ise ofiste çalışmanın daha verimli olacağını tabir ediyor. Ofiste çalışmanın iş performansını düşüreceğini öngören kullanıcıların oranı ise yüzde 16.   

Çalışan Gözüyle Ofise Dönüş Araştırması’yla ilgili açıklamada bulunan Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, “Özellikle son yıllarda çalışma hayatının süratle değişen şartlarını yakından takip ediyor, çalışanların muhtaçlık ve beklentilerini daha düzgün tahlil ederek çözümlerimizin her daldan, her konumdan çalışana hitap etmesini sağlayacak geliştirmeleri yapıyoruz. Çalışan Gözüyle Ofise Dönüş Araştırması’yla da çalışanların ofise dönüş süreciyle ilgili fikir ve öngörülerini araştırmak, elde ettiğimiz bilgileri iş dünyasından ilgili paydaşların bilgisine sunmak istedik. Ofise dönüş sürecinin ruhsal sıhhat, bedensel sıhhat ve verimlilik açısından değerlendirildiği araştırma, patronlar ve yöneticiler için çok bedelli iç görüler sunuyor” dedi.