Danıştay’dan arsa sahiplerine kötü haber: ‘Kat karşılığı daire’ görüşü değişti

Müteahhide verdiği yeri karşılığında daire ya da dükkan alıp satanlara Danıştay’dan makûs bir haber var.

Kat karşılığı inşaat mukavelelerine istinaden müteahhide verilen yerin karşılığında alınan daire ve dükkanlar arsa sahipleri tarafından birebir yahut birbirini izleyen yıllarda satılabiliyor.

Maliye, bu satışları ticari faaliyet olarak değerlendirirken, Danıştay, yerin kat karşılığı inşaat ve satış vaadi mukavelesi ile müteahhide verilmesi sonucu elde edilen bağımsız kısımların satışının ticari bir tertip olarak değerlendirilemeyeceği, elde edilen gelirin ticari yarar olarak esat escort kabul edilemeyeceği ve KDV’ye tabi tutulamayacağı görüşündeydi.

Dünya gazetesinden Abdullah Tolu köşesinde, Danıştay son devirde verdiği kararlarda, arsa sahipleri lehine olan bu görüşünü bu sefer Maliye lehine değiştirdiğini yazdı.

BİRİNCİ KARAR ARSA SAHİPLERİ LEHİNEYDİ

“Danıştay’ın bu mevzu ile ilgili geçmişten bugüne iki farklı görüşü bulunuyor, üstelik de birbirine taban tabana zıt! Bu hususta verilen kararlar arsa sahipleri lehine içtihat haline gelmiş iken, son bir iki yıldır verilen kararlar bir anda Maliye lehine değişti” diyen Tolu, “Danıştay, son 2 yıla kadar etimesgut escort verdiği kararlarında, kişinin yerini kat karşılığı müteahhide vermesi ve inşa edilen binada kat sahibi olmasını servetin kıymetlendirilmesi ve servetin biçim değiştirmesi olarak görüyor, kontrata istinaden edinilen bağımsız kısımların satışının ticari bir tertip olarak değerlendirilemeyeceği, elde edilen gelirin ticari kar olarak kabul edilemeyeceği ve KDV’ye tabi tutulamayacağı görüşünde bulunuyordu. Bu hususta verilen kararlar ise, arsa sahipleri lehine içtihat haline gelmişti” sözlerini kullandı.

“Danıştay bilhassa son 2 yıldır verdiği kararlarında, üstte belirtilen birinci kararlarındaki görüşünden vazgeçerek, Maliye lehine karar vermeye başladı” diyen etlik escort Tolu, görüş değişikliği münasebetini ise şöyle anlatıyor:

“Görüş değişikliğinin münasebeti ise, kat karşılığı inşat mukavelesine nazaran alınan birden fazla daire ve dükkanın satışının süreç sayısındaki çokluk dikkate alındığında, çıkar sağlama hedefinin da göstergesi olarak kabul edilmesi gerektiği, bu nedenle kelam konusu satışların ticari faaliyet, elde edilen yararın ise ticari kar olarak kıymetlendirilmesi ve gelir vergisi ve KDV’ye tabi tutulması gerektiği formunda tabir ediliyor.

Evet, Danıştay’ın üstte yer alan son kararları incelendiğinde, arsa sahiplerinin kat karşılığı inşaat kontratlarına istinaden arsa karşılığında edindikleri ferdî ihtiyaç ve servetin korunması dışında kalan daire ve dükkanların satışı ticari faaliyet olarak kabul ediliyor, bu satışlardan elde edilen çıkarlar ise ticari kar kapsamında gelir vergisine ve KDV’ye tabi tutuluyor. Yani, bu mevzu yargı tarafında da, artık düzgünce netleşti.”