Ekonomik güven endeksi Mayıs’ta yükseldi

Ekonomik inanç endeksi Mayıs’ta yükseliş kaydetmesine karşın bu yılın dördüncü ayında da karamsarlığa işaret etti.

Ekonomik inanç endeksi Nisan ayında 94,7 iken, Mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 96,7 kıymetine yükseldi. Ekonomik inanç endeksindeki artış; tüketici, hizmet ve perakende ticaret kesimi inanç endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Bir evvelki aya nazaran Mayıs ayında Tüketici İtimat Endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 67,6 pahasını, hizmet kesimi inanç endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 121,7 bedelini, perakende ticaret bölümü itimat endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 121,4 bedelini aldı. Gerçek kesim (imalat sanayi) inanç endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 107,0 bedelini, inşaat kesimi inanç endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 81,6 bedelini aldı.

Ekonomik itimat endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ait iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ait karamsarlığı gösteriyor.