Emekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi?

İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde, corona virüsü ile çaba kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri ortasında uygulanacak tam kapanmayla ilgili soru-cevap listesi güncellendi. O soru ve yanıtlar şöyle;

Sigorta acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf mıdır?

Sigorta acentaları tam kapanma periyodunda sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup faaliyetlerine orta vermeleri gerekmektedir.

Tam kapanma devri içerisinde sigorta eksperleri yalnızca bir kaza durumunda ilgili ana sigorta şirketince misyon dokümanı düzenlenmesi ve hasar güzergahı/zamanı ile sonlu kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaktır. Bu kapsamda hasarla ilgili olarak sokağa çıkacak olan sigorta eksperlerinin, kontrollerde ana sigorta şirketlerince düzenlenen görevlendirme evrakı ve kurumsal kimlik kartını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ana sigorta şirketleri tarafından bu kapsamda düzenlenen görevlendirme dokümanlarının bir örneği eş vakitli olarak Valilik/Kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk ünitelerine gönderilecektir.

Ziraî araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Ziraî araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf değildir. Tam kapanma periyodunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması mühletince ziraî üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını yerine getiren tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı tutulacaktır.

Lakin üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zarurî durumların oluşması halinde bu işyerleri, kısa müddetli ve ilgili arızanın giderilmesi gayesiyle kaymakamlığın/kolluğun bilgisi dahilinde süreksiz olarak açılabilecek, davet üzerine ve yalnızca bahse husus arızanın giderilmesine yönelik hizmet sunabileceklerdir.

Bu hizmeti sunmak hedefiyle işyerlerine gelmek durumunda olan vazifeli şahıslar, yalnızca bu faaliyetlerle sonlu olmak ve güzergah/zamanla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından süreksiz olarak muaf olacaklardır.

3-15 Mayıs 2021 tarihleri ortasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi?

Tam kapanma periyodu içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri ortasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile öteki maaş/aylık/ücret ödemeleri;

– Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve mühletlere uyulmak,
– TC Kimlik numarası yahut başka tarzlara nazaran açıklanacak olan takvim ve müddetler içerisinde kendi kümesine denk gelen müddette kullanmak,
– Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,
– Güzergah ve vakit kuralına uygun davranılmak,
kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa müddette geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük kıymet taşınmaktadır.

Maaş/aylık/ücret yahut ikramiye ödemeleri sırasında fiziki ara kuralı başta olmak üzere salgınla gayret önlemlerine ters imajların oluşmaması için mülki yönetim amirlerinin uyumunda banka idarelerince gerekli gerekli önlemler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak işçi sayısının artırılması gerekmektedir. Ağırlaşmanın önüne geçilebilmesi emeliyle bu periyotta banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.

Engelli ve yaşlı aylıkları ile toplumsal dayanak ödemeleri hak sahiplerine nasıl ulaştırılacak?

Tam kapanma devri içerisinde 5-10 mayıs tarihleri ortasında yapılacak olan gerek engelli ve yaşlı aylıkları gerekse toplumsal takviye ödemelerinin salgınla uğraş şartlarına uygun formda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Valiliklerimizle yapılan görüşmeler sonucunda PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar hariç olmak üzere;

– Engelli ve yaşlı aylığında 867.242,

– Toplumsal takviye ödemesinde ise 765.852, hak sahibinin ödemelerinin konutlarında gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığınca kamuoyu ile paylaşılmıştır.

5-10 Mayıs tarihleri ortasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile toplumsal dayanak ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki toplam 1.633.094 hak sahibinin ödemeleri; valilerimizin uyumunda ve Vefa toplumsal takviye kümeleri bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk vazifelileri ve öbür kamu işçisi aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim halinde yapılacaktır.

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında nasıl davranmalılar?

Tam kapanma periyodunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması müddetince sokak hayvanlarını besleyecek olan vatandaşlarımıza mülki makamlar ile kolluk ünitelerince gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar; ikametleri ile besleme noktaları ortasındaki güzergahla sonlu kalmak, yapılacak besleme faaliyetini karşılayabilecek taban kişi kapsamında kalmak, kolluk kuvvetlerince yapılacak kontrollerde hayvan besleme faaliyetine dair yeni fotoğraf/video çekimi imajlarını sunmak yahut sokak hayvanlarını beslemek için götürdükleri materyalleri göstermek üzere kurallara uymak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ayrıyeten rastgele bir doküman ibrazına gerek kalmaksızın faaliyette bulunabileceklerdir.

Turkuaz basın kartı sahibi basın mensupları sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahatleri kısıtlamalarına tabi midir?

Yürüttükleri kamusal misyonun ivediliği göz önünde bulundurularak turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensupları kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.

Gerek kolluk görevlilerince yapılacak kontrollerde gerekse şehirlerarası toplu taşıma araçlarından biletleme evresinde turkuaz basın kartı dışında ayrıyeten bir müsaade ya da doküman istenilmeyecektir.

Gezginci arıcılık faaliyetinde bulunanların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

03.04.2021 tarih ve 6202 sayılı Genelgemizde; Gezici arıcılıkla iştigal eden bireylerin, şehirlerarası intikale başlamadan evvel başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri, kendileri ile ilgili sıhhat denetimlerini yapmış olmaları ve gittikleri yerlerde mümkün olduğunca lokal halkla temas etmemeleri kaydıyla faaliyetlerine kısıtlama getirilmeyeceği belirtilmişti.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sıhhati, Besin ve Yem Kanunu çerçevesinde gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan bireylerin vilayetler ortası yer değişiklikleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Arı Kayıt Sistemi (AKS) kayıt evrakı ile sevk evrakı almaları gerekmektedir.

Bu doğrultuda gezginci arıcıların, arıcılık faaliyetleri kapsamında yapacakları şehirlerarası seyahatleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince düzenlenen AKS Kayıt Evrakı ile sevk evrakının varlığı halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak kontrollerde ayrıyeten seyahat müsaade evrakı istenilmeyecektir.

Tıpkı kent içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek isteyen arıcılara da AKS kayıt evrakı, güzergah ve vakit denetimi yapılarak müsaade verilecektir.

At yarışı tertiplerine katılmak hedefiyle at sahipleri, antrenörler, seyisler ve öteki çalışanların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

At yarışları karşılaşmalarının icra edilmesine devam edildiğinden tertibin yürütücüsü olan Türkiye Jokey Kulübü tarafından yalnızca zarurî durumlar için düzenlenecek görevlendirme dokümanının ibraz edilmesi kaydıyla at sahipleri, antrenörler ve seyisler, farklı vilayetlerde düzenlenen tertiplere katılmak gayesiyle şehirlerarası seyahat yasağından muaf tutulacaktır.

Karşılaşmanın düzenlendiği vakit ve güzergah kısıtlamasına tabi olacak olan Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen görevlendirme evraklarının bir örneği eş vakitli olarak Valilik/Kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk ünitelerine gönderilecektir.