Ev ilanlarının fiyat bilgilerinden platformlar sorumlu olacak

Faiz indirimi kararıyla birlikte konut satış ve kiralarında yaşanan astronomik artışı frenlemek gayesiyle arzı artıracak tedbirlerin hazırlığı sürürken, Vergi Metot Kanunu Genel Bildirimi ile internetten yapılan satış ve kiralamada fiyat artışının denetimine imkan sağlayacak düzenleme yapıldı. Bu bildirim ile daha evvel Vergi Yol Kanunu’nda yapılan değişikliklerin uygulama temelleri netleştirilmiş oldu.

Dünya’dan Hüseyin Gökçe’nin haberine nazaran taşınır taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması yahut kiralanmasına yönelik aracılık hizmeti veren siteler, toplumsal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara, müşterilere yönelik çeşitli bildirimde bulunma zaruriliği getirildi. Bu kuruluşlar bildirilen bilgilerin doğruluğundan da sorumlu tutuldular.

Her kira ve satış aylık bildirilecek

Buna nazaran hizmet verilenler ismine gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama süreçlerine ait her bir tahsilat yahut satış süreci meblağı ve tarihi ile tahsil edilen fiyatların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ait banka hesap bilgilerini her ay Gelir Yönetimi Başkanlığına bildirecekler.

Aracı hizmet sağlayıcıları, toplumsal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaklar. Bildiri kapsamında bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, Haziran 2022’ye ilişkin bilgileri 1 Ağustos 2022’ye kadar verecekler.