Fas’ta PKK’yı kovdular Diyarbakır annelerini alkışlattılar

Fas parlamentosunda kümesi olan İlerleme ve Sosyalizm Partisi’nin (PPS) gençlik kolu Fas Sosyalist Gençliği’nin mesken sahipliğinde düzenlenen aktiflikte, Türkiye’yi Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) temsil etti.

Öncü Gençlik Genel Lideri Barış Demiralay, gençliği temsilen kürsüye çıkan beş açılış konuşmacısından biri oldu. TGB Genel Lideri Dilek Çınar ise forumun ikinci gününün birinci oturumunda bir sunum yaptı. Demiralay ve Çınar’ın konuşmalarında yeni bir dünyanın kuruluşu ve Türkiye’nin emperyalizm takviyeli teröre karşı gayreti ön plandaydı. Dinleyiciler konuşmaları sık sık alkışlarla böldü.

Oturumların akabinde Türk heyete ağır ilgi gösterildi. 

FİLİSTİN İLE BAŞLADI 

Toplantının onur konuğu, Filistin Devleti’nin Rabat Büyükelçisi Jamal Al-Shobaki’ydi. İsrail işgalinin şiddetlendiğini vurgulayan Büyükelçi, Filistin davasının tüm insanlığın davası olduğunu söz etti. İlerleme ve Sosyalizm Partisi Genel Sekreteri Nabil Benabdellah da Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizmine karşı çaba cephesini büyütme iletisiyle seslendi. Fas Sosyalist Gençliği Genel Sekreteri Younes Siraj, yeni bir dünyanın kurulduğunu söyledi ve Filistin’de kazanılacak zaferin bu dünyanın nişanesi olacağının altını çizdi. Milletlerarası Gençlik Forumu Genel Sekreteri Ghassan Sadawi ise “Filistin davası, en öncelikli gündemimizdir.” dedi. İsrail’in şehit ettiği Filistinli gazeteci Tatlı Ebu Akile’yi tüm konuşmacılar tarafından anıldı ve Filistinli şehitler için bir dakikalık hürmet duruşunda bulunuldu. Salonda dakikalar boyunca Filistin davasını destekleyen sloganlar atıldı.

‘YENİ DÜNYA DİRENENLERİN SÜNGÜLERİYLE KURULUYOR’

Onur konukları ve konut sahiplerinin açış konuşmasından sonra sıra gençlik temsilcilerinin açış konuşmalarına geldi. Öncü Gençlik Genel Lideri Barış Demiralay, konuşmasına “Yeni bir dünya kuruluyor!” kelamlarıyla başladı. Dünün mazlumlarının yeni dünyanın ve yükselen uygarlığın kurucuları olduğunu vurguladı. Demiralay, Doğu Perinçek önderliğinde Vatan Partisi’nin Türkiye’de 60 yıldır anti-emperyalizmin bayraktarlığını yaptığını söyleyerek bu gayretin dünya çapında mevziler kazandığını anlattı.

Türkiye’nin NATO’nun yeraltı örgütü Gladyo’yu ezen birinci ülke olduğunu vurgulayan Demiralay, 15 Temmuz FETÖ darbesinin bir dönüm noktası olduğunu söz etti. “NATO’nun subayları hapislerde” diyen Demiralay, “Bundan sonra ayağa kalkamazlar. Zira başta Türkiye, tüm dünyanın gelişen ülkeleri ayağa kalkıyor.” diye devam etti. Dünyanın yüzde 87’sinin Rusya’ya uygulanan Batı yaptırımlarına katılmadığını vurgulayarak Afganistan’dan Suriye’ye, Filistin’den Rusya’ya, Latin Amerika’dan Güneydoğu Asya’ya yeni bir dünyanın kurulduğuna işaret etti.

“Yeni bir dünya, emperyalizme direnen ülkelerin süngüleriyle kuruluyor” diyen Demiralay, konuşmasının değerli bir kısmını, Türkiye’nin PKK, PYD ve YPG ile çabasına ayırdı. ABD’nin bu ayrılıkçı terör örgütlerini, bölge ülkelerini bölmek ve yeni dünyanın kuruluşunu engellemek için eğitip donattığına işaret eden Demiralay, Türkiye’nin yürüttüğü askeri operasyonların, bölge halklarının ve tüm insanlığın müdafaası manasına geldiğini söyledi.

PKK’NIN KIŞKIRTMA TEŞEBBÜSÜ BASTIRILDI

Demiralay’ın konuşması, salonda bulunan hazirun tarafından uzun mühlet alkışlandı. Bu sırada salonun art tarafında oturan bir küme ayağa kalkarak PKK terör örgütü lehine sloganlar atmaya başladı. “Kürdistan faşizme mezar olacak”, “Yaşasın Rojava” sloganları atan PKK destekçisi kümenin provokasyon teşebbüsü, Barış Demiralay’ın kürsüden yüksek sesle söylediği “Sizler Mehmetçiğimizin katilisiniz. ABD’nin bir avuç paralı askerisiniz. Burada teröre yer yok!” kelamlarıyla bastırıldı. TGB Genel Lideri Dilek Çınar da Kürtçe “Siz Kürt değilsiniz. Gerçek Kürt biziz. Siz teröristsiniz, katilsiniz. Türk ve Kürt kardeştir, Amerika kalleştir.” diyerek PKK yanlısı kümesi susturdu. Gruptakilerin Kürtçe dahi bilmediği daha sonradan anlaşıldı.

ALMAN PASAPORTLU PKK’LILAR AKTİFLİKTEN KOVULDU

Fas Sosyalist Gençliği’nin Memleketler arası Alakalar Sorumlusu ve Forum’un yöneticisi Said Bakkali, çabucak Türk heyetin yanına gelerek özür diledi ve provokatörlerin aktiflikten atılacağını söyledi. Forumun düzenleyicileri, “Kürdistan Gençlik Hareketi” ismiyle aktifliğe sızma teşebbüsünde bulunan PKK yanlısı kümenin kim tarafından davet edildiğinin bilinmediğini ve evvelce haber vermeden Alman pasaportu ile otele giriş yaptıklarını bildirdiler.

Oturumun bitmesiyle salondan uzaklaştırılan küme daha sonra provokasyonlarına devam ettiği için odalarında nezarette tutuldu ve sonraki sabah erken saatlerde otelden çıkışları sağlandı. İkinci günü oturumlar başlamadan evvel konut sahibi örgütün merkez yöneticisi ve Forum Yöneticisi Said Bakkali ve Forum Genel Sekreteri Ghassan Sadawi, evvelki gün ayrılıkçı terör örgütü PKK’nın bir provokasyon teşebbüsünde bulunduğunu, bu sebeple herkesten özür dilediklerini ve provokatörlerin aktiflikten ‘kovulduğunu’ herkesin önünde duyurdu. Bölücü terör aksisi ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünden yana vurgular alkışlandı.

Türk heyeti, Faslı konut sahiplerine PKK/YPG’nin dünyanın dört bir yanında misal etkinliklere sızıp kendi bölücü terör faaliyetlerini legalleştirmeye çalıştığını anlattı. Bu paravan örgütlerin yabancı istihbarat örgütleri tarafından organize edilip fonlandığını belirtilerek gibisi provokasyonların bir daha yaşanmaması için daha yakın işbirliği yapma kararı alındı.

ÇINAR: KÜRTLER PETROL BEKÇİSİ OLMAYACAK

TGB Genel Lideri Dilek Çınar, forumun ikinci gününün birinci oturumunda konuştu. Kelamlarına Kürtçe başlayarak “Ben terörün ne olduğunu bilen Türk vatandaşı bir Kürt kadınıyım.” Diyen Çınar, evvelki gün yaşanan provokasyonun “Türkler ve Kürtler arasında” olmadığını, Türküyle Kürdüyle Türk milleti ile ABD’nin kuklası PKK terör örgütü ortasında olduğunu söyledi. Daha sonra konuşmasına Türkçe devam eden Çınar, hala emperyalizm çağında bulunduğumuzu ve bu çağda tüm savaşlara karşı olunamayacağını, barışı ve istikrarı “haklı savaşların” getireceğini söz etti. “Filistin’in İsrail’e karşı savaşı haklı savaştır.” diyen Çınar, Rusya’nın Ukrayna’da verdiği savaşın, Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin ABD’nin Üç İsrail Planı’na, PKK üzere terör örgütlerine karşı verdiği gayretin de haklı savaşlar olduğunu vurguladı.

Oturumun soru karşılık kısmında “Ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyoruz lakin Kürtlerin Türkiye’de ezildiği bir gerçek değil mi?” sorusuna karşılık veren Dilek Çınar, bugün Türkiye’de Kürt halkını ezen, annelerin evlatlarını dağa kaçıran, ABD’nin petrol bekçisi ve paralı askeri yapan kuvvetin şahsen PKK’nın kendisi olduğunu söyledi. Diyarbakır’da Kürt annelerin PKK’ya karşı 1000 gündür süren büyük bir çaba başlattığını söyleyen Çınar’ın “Bizim alkışlamamız gereken o annelerin yüreğidir.” kelamları salondan büyük alkış aldı.

BÖLÜCÜLÜĞE KARŞI HAL SONUÇ BİLDİRGESİNDE

Toplantının sonuç bildirgesinde, Türk heyetin katkıları göze çarpacak nitelikteydi. “Gençliğe yaraşır bir dünya kurma” şiarını merkezine yerleştiren sonuç bildirgesinde radikalizm, bölücü ve aşırılıkçı eğilimlere karşı ortak çaba vurgusu yer aldı. Ulusların egemenliğine, toprak bütünlüğüne hürmet ve iç işlerine karışmama prensibinin ehemmiyeti teyit edildi.

Sonuç bildirgesinde ayrıyeten şu sözler yer aldı: “Tek kutuplu emperyalist sistem, savaşlardan besleniyor, krizleri körüklüyor, zenginlikleri yağmalıyor ve insanları tüketiyor. Bu sistem altında beşerler kendi özlerine ve kıymetlerine yabancılaşıyor. Çok kutuplu bir dünyanın kurulması için her türlü inisiyatifin savunucusu ve modülü olmayı vazife biliyoruz. Bu çok kutuplu dünya, ortak çalışma ve aksiyona, karşılıklı hürmete, müsamahaya, aşırıcılığın reddedilmesine, adalet ve hakkaniyete, eşitlik ve ortak yarara dayalı olacaktır.”

Son olarak, foruma katılan ve dünyada misal davalar uğruna uğraş eden farklı örgüt ve kuruluşlardan ya da ferdi olarak faaliyet yürüten tüm gençler, sonuç bildirisinde ilan edilen ortak niyetler etrafında, kolektif düşünme süreçlerine ve sorumlu bir diyaloğa dayalı global bir gençlik bloğunun inşasına çağrıldı.

KAYNAK: HABER7