Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25

Türkiye genelinde 15 ve daha üst yaştaki şahıslarda işsiz sayısı 2021 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 13,1 düzeyinde geriledi. Bir evvelki ay işsizlik oranı yüzde 13,4 olarak açıklanmıştı.

İstihdamda 550 bin artış

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 550 bin kişi artarak 28 milyon 89 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 44,3 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir evvelki aya nazaran 0,7 puanlık azalışla yüzde 25, istihdam oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 31,4 oldu. Bu yaş kümesinde işgücüne katılma oranı ise bir evvelki aya nazaran 1,5 puan artarak yüzde 41,9 düzeyinde gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 25,8 oldu

Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 2,3 puan azalarak yüzde 25,8 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,2 olarak gerçekleşti.

Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı bir evvelki aya nazaran tarım bölümünde 15 bin kişi, sanayi dalında 480 bin kişi, inşaat dalında 81 bin kişi artarken, hizmet dalında 27 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3’ü tarım, yüzde 22’si sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat, yüzde 54,3’ü ise hizmet kesiminde yer aldı.

Mevsim tesirinden arındırılmamış işsizlik oranı yüzde 13,1, istihdam oranı yüzde 44

Mevsim tesirinden arındırılmamış işsizlik oranı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 0,1 puan artarak yüzde 13,1 oldu. İşsiz sayısı bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 288 bin kişi artarak 4 milyon 193 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmamış istihdam oranı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 2,1 puan artarak yüzde 44 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 845 bin kişi artarak 27 milyon 907 bin kişi oldu.

Tarım dışı bölümde kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 17,8 oldu

Mart ayında toplumsal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki hissesini gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 0,4 puan artarak yüzde 28,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı bölümde kayıt dışı çalışanların oranı bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 1,2 puan azalarak yüzde 17,8 oldu.