Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere 54 bin 555 TL ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Besin ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, besin ve yemde taklit ve tağşiş fiillerine yönelik yaptırımlara ait adap ve temeller belirlendi.

Buna nazaran, besin ve yemde taklit ve tağşiş yapılan eser, sürece tabi tutulmayacak, piyasaya arz edilmeyecek.

Besin ve yem işletmecileri, ürettikleri, ithal ettikleri, kendi ismi ve ticari unvanıyla piyasaya arz ettikleri eserlerin mevzuata uygunluğundan sorumlu olacak.

Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen eserlerin mevzuata uygunluğunun doğrulanması denetim görevlilerince resmi denetimlerle yapılacak.

Resmi denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde kanunda belirlenen idari yaptırımlar uygulanacak.

İdari para cezasının hesaplanması

Kanunda öngörülen idari para cezaları, yıllık gayrisafi gelir üzerinden hesaplanacak.

Besin işletmecisine uygulanacak idari para cezası ölçüsü, işletmecinin fiilden bir evvelki mali yılın sonunda oluşan yahut bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yılın sonunda kaydedilen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinden belirlenecek.

Taklit yahut tağşiş fiilinin, üreten yahut ithal eden besin yahut yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde, birinci ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak.

Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası kesilecek.

Fiil 3 yıl içinde ikinci kere tekrarlanırsa Cumhuriyet savcılığına hata duyurusunda bulunulacak.

Kendi ismi yahut ticari unvanı altında piyasaya eser arz eden besin yahut yem işletmecileri tarafından bu cürümlerin işlenmesi halinde, birinci ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1’i oranında idari para cezası uygulanacak.

Fiilin 3 yıl içinde tekrarlaması durumunda, 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla kuruluşun yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1’i oranında idari para cezası verilecek.

Fiilin 3 yıl içinde ikinci kere yapılması halinde, 218 bin 220 liradan az olmamak ve 2 milyon 182 bin 200 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1’i oranında idari para cezasına hükmedilecek.

Tekerrür halinde Kabahatler Kanunu kararları geçerli olacak

Eserin izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende besin yahut yem işletmecileri tarafından bu hatanın işlenmesi halinde 5 bin 455 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1’i oranında idari para cezası uygulanacak. Tekerrür halinde Kabahatler Kanununu kararları geçerli olacak.

İdari para cezalarına karşı dava açılması tekerrür kararlarının uygulanmasına pürüz teşkil etmeyecek.

Gayrisafi gelirin yüzde 1’i hesaplandığında elde edilen ölçünün, belirlenen alt hudutların altında kalması halinde, kanunda belirlenen alt hudut, üst hudutların üzerinde kalması halinde üst sonda belirlenen ölçü idari para cezası olarak uygulanacak.

İdari para cezalarının alt ve üst sonları her takvim yılı başında tekrar değerleme oranında artırılacak.

Faaliyete yeni başlanılması ya da vergiye kayıtlı faaliyetin bulunmaması üzere nedenlerle gayrisafi gelirin tespit edilemediği durumlarda idari para cezası fiil için belirlenen alt hudut üzerinden uygulanacak.