İcra iflas takipleri 31 Mayıs’a kadar durduruluyor!

Pandemi devrinde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle hak kaybının önlenmesi maksadıyla çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs 2021’e kadar durdurulacak.

Akaryakıt dalında kayıt dışı ile çaba kapsamında yeni tedbirler ve cezalar getiren Vergi Tarz Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis’te kabul edildi.

Kanuna önergeyle eklenen yeni unsura nazaran; ibraz müddetinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs ortasına isabet eden çekler, bu tarihler ortasında ibraz edilemeyecek. Lakin 1 Haziran’dan sonra kalan mühlet için ibraz süreci yapılabilecek.

30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri ortasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler ortasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.

Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu Kapsamına giren kamu yönetimlerinin kamu hukukundan yahut özel hukuktan doğal alacakları hakkında 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri ortasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesi kanunla düzenlendi

Kanuna önergeyle eklenen yeni bir hususla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 1100 TL olarak açıklanan emeklilerin bayram ikramiyesi için yasal düzenleme yapıldı.

Teklif ne getiriyor?

Akaryakıtta kayıt dışılığı önlemeye dönük düzenlemeler içeren kanunda şu düzenlemeler yer alıyor:

– Akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek dallarında birinci kez faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL; halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir evvelki yıl brüt satışlarının yüzde 1’i fiyatında teminat alınacak. Teminatı vermeyenlere 25 bin TL’den az ve 1 milyon TL’den fazla olmamak üzere brüt satışlarının binde 3’ü özel usulsüzlük cezası verilecek. Ayrıyeten akaryakıt ve LPG piyasasında olup teminatlarını vermeyenler, teminatlarını verene kadar faaliyetten men edilecekler.

-Akaryakıt piyasasında uydurma fatura düzenleme ve ödeme kaydedici aygıta müdahaleye ait haklarında vergi incelemesi olan tesis için öbür bir şahsa lisans verilmeyecek.

-Dağıtıcı lisansı sahiplerinin otomasyon sistemini EPDK tarafından yetkilendirilmiş hukuksal şahıslar aracılığıyla kurması ve sistemin işleyişinden ortaklaşa sorumlu tutulmalarına ait düzenleme yapılmaktadır. Böylelikle EPDK bayilerden ve dağıtıcılardan gelen dataları şimdiki olarak denetleyebilecek.

-Ödeme kaydedici aygıt ve otomasyon üzere elektronik sistemlere müdahale eden bireylere vergi kaçakçılığı hatası kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

-EPDK’dan müsaade alınmaksızın rastgele bir eserden üretilen unsurların akaryakıt olarak; ikmal edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari hedefle satın alınması, taşınması yahut saklanması da kaçakçılık hataları kapsamına dahil edilmekte. Bu fiilleri işleyenler 2 yıldan 5 yıla kadar mahpus ile cezalandırılacak.

-Akaryakıt piyasasında geçersiz fatura düzenleyen ve kullananlar ile ödeme kaydedici aygıta ve otomasyona müdahale fiillerinin tespit edilmesi durumunda tüm faaliyetler EPDK tarafından süreksiz olarak durdurulacak ve bu müddet içinde kelam konusu tesis için diğer bir bireye de lisans verilmeyecek. Mutlaklaşmış mahkeme kararına nazaran lisans sahiplerinin lisansı iptal edilecek. Ödeme kaydedici aygıta ve otomasyona müdahale fiiline ait olarak verilen idari para cezaları ödenmediği surece lisansa mevzu tesis için yeni lisans verilmeyecek.

-Dağıtıcıların, rastgele bir dağıtıcıdan aldığı akaryakıtı diğer bir dağıtıcıya satması yasaklanıyor. Bu yasağı çiğneyen lisans sahiplerine birinci ihlalde idari para cezası uygulanacak ve iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilecek.

-Mevcutta, kanuna karşı hile ve palavra beyanda bulunanların lisansı iptal ediliyordu. Yeni düzenlemeyle bu şahıslara, bunların ortaklarına, bunların ortak yahut temsilcisi olduğu hukuksal bireylere yine lisans verilmeyecek.

-Akaryakıt-LPG dağıtıcı ve bayi lisans başvurusu, lisans tadili yahut lisans müddeti uzatılmasına ait taleplerin yerine getirilmesi için vadesi geçmiş vergi borcu ile SGK’ye vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmaması koşulu getiriliyor.

Canan Sakarya/Dünya