İstanbul Medeniyet Üniversitesi 60 KPSS puan ile personel arıyor! Başvuru şartları neler?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca kontratlı işçi alımı yapılacağı açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacak olan Üniversite tekrar beraberinden en az 60 KPSS puan kaidesi aranıyor. Ayrıyeten ilanda alım yapılacak takımlara, kurallarına, müracaat tarihine ve formuna ait tüm ayrıntılar paylaşıldı. 

Son Müracaat Ne Vakit?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, işçi alımı müracaatları 31 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 14 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Ünalan Mahallesi, Ünalan Sokak D-100 Karayolu Yanyol 34700 Üsküdar/İstanbul adresinde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşkesi Kütüphane Binası’nda şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor. 

Gerekli Evraklar Neler?

 • Diploma aslı yahut onaylı örneği ya da mezun evrakı (e-devletten alınacak)

 • Nüfus Cüzdan Örneği

 • Yerleşim Yeri/İkametgâh Dokümanı (e- devlet sisteminden alınabilir)

 • KPSS 2020 Sonuç Evrakı (Karekodlu İnternet Çıktısı)

 • Barkodlu SGK Hizmet Tescil ve Hizmet Döküm Dokümanı (e-devlet çıktısı)

 • Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sıhhat yahut Veteriner Sıhhat Teknikerliği ön lisans programlarından birinden mezun olma koşulu gerektiren Sıhhat Teknikerliği durumu için Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasının aslı yahut onaylı sureti.

 • Erkek adaylar için Askerlik Dokümanı (e-devlet çıktısı)

Müracaat Koşulları Neler?

 • Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen genel kaideler aranır.

 • Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS (B) kümesi KPSS-P3, ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) kümesi KPSS-P93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS-P94 puan çeşidi dikkate alınacaktır.

 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B hususunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması gerekmektedir.

 • Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

 • Müracaat son günü itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.

RESMİ İLAN METNİ