Köyüne dönmek isteyene teşvik!

Hükümet kentlerden köye dönüşleri teşvik etmek hedefiyle kırsal alanlarda mesken ve ticarethanelere yönelik vergi ve harçlarda indirime gitti. Resmi Gazete’de yayınlanan Etraf ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliğine nazaran, bir yerin kırsal mahalle yahut kırsal yerleşik alanı tespiti belediye meclisleri tarafından yapılacak.

VERGİDEN MUAFİYET

Tıpkı biçimde kırsal alan özelliğini kaybeden yerler de yeniden belediye meclisi tarafından kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan nitelikleri kaldırılacak.

Gelir vergisinden muaf esnaf ile kolay metotta gelir vergisine tabi mükellefler tarafından şahsen iş yeri olarak kullanılan bina, arsa ve topraklar ile mesken gayeli kullanılan binalar ve ziraî üretimde kullanılan bina, arsa ve topraklar emlak vergisinden muaf olacak.

Buralar tıpkı halde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan da muaf olacaklar.

Bu alanlardaki ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve yerler için emlak vergisi ile yeniden Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve harcamalara katılma hisseleri yüzde 50 indirimli olarak alınacak.

KANUNDA TARİFLİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan şöyle tanımlanıyor: “Kırsal Mahalle: Köy yahut belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi hudutları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, kent merkezine uzaklığı.

Belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve gibisi konular dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler.”