Nisan ayı dış ticaret dengesi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen süreksiz dış ticaret bilgilerine nazaran; ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat %35,0 artarak 29 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan periyodunda ihracat %21,6, ithalat %40,2 arttı

Genel ticaret sistemine nazaran ihracat 2022 yılı Ocak-Nisan devrinde bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran %21,6 artarak 83 milyar 531 milyon dolar, ithalat %40,2 artarak 116 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında güç eserleri ve altın hariç ihracat %22,9, ithalat %16,4 arttı

Güç eserleri ve mali olmayan altın hariç ihracat, 2022 Nisan ayında %22,9 artarak 17 milyar 794 milyon dolardan, 21 milyar 869 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında güç eserleri ve mali olmayan altın hariç ithalat %16,4 artarak 18 milyar 227 milyon dolardan, 21 milyar 223 milyon dolara yükseldi.

Güç eserleri ve nakdî olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Nisan ayında 647 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %19,6 artarak 43 milyar 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kelam konusu ayda güç ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %103,0 oldu.

Dış ticaret açığı Nisan ayında %98,5 arttı
 
Nisan ayında dış ticaret açığı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %98,5 artarak 3 milyar 80 milyon dolardan, 6 milyar 113 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Nisan ayında %85,9 iken, 2022 Nisan ayında %79,3’e geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Nisan devrinde %130,0 arttı

Ocak-Nisan periyodunda dış ticaret açığı %130,0 artarak 14 milyar 154 milyon dolardan, 32 milyar 553 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Nisan periyodunda %82,9 iken, 2022 yılının birebir periyodunda %72,0’a geriledi.

Nisan ayında imalat endüstrinin toplam ihracattaki hissesi %95,0 oldu

Ekonomik faaliyetlere nazaran ihracatta, 2022 Nisan ayında imalat endüstrinin hissesi %95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık dalının hissesi %2,4, madencilik ve taşocakçılığı bölümünün hissesi %2,0 oldu.

Ocak-Nisan periyodunda ekonomik faaliyetlere nazaran ihracatta imalat endüstrinin hissesi %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık kesiminin hissesi %3,2, madencilik ve taşocakçılığı kesiminin hissesi %1,8 oldu.

Nisan ayında orta mallarının toplam ithalattaki hissesi %81,6 oldu

Geniş ekonomik kümeler sınıflamasına nazaran ithalatta, 2022 Nisan ayında orta mallarının hissesi %81,6, sermaye mallarının hissesi %10,8 ve tüketim mallarının hissesi %7,4 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Nisan devrinde orta mallarının hissesi %82,5, sermaye mallarının hissesi %10,3 ve tüketim mallarının hissesi %7,1 oldu.

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Nisan ayında ihracatta birinci sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 2 milyar 2 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 778 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 168 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 124 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 86 milyon dolar ile Irak takip etti. Birinci 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,6’sını oluşturdu.

Ocak-Nisan devrinde ihracatta birinci sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 7 milyar 286 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 830 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 511 milyon dolar ile İtalya, 4 milyar 375 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 4 milyar 200 milyon dolar ile Irak takip etti. Birinci 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,4’ünü oluşturdu.  

İthalatta birinci sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu birinci sırayı aldı. Nisan ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 5 milyar 467 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 294 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 8 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 71 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 56 milyon dolar ile Hindistan izledi. Birinci 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,7’sini oluşturdu.

Ocak-Nisan periyodunda ithalatta birinci sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 18 milyar 187 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 182 milyon dolar ile Çin, 7 milyar 522 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 719 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 34 milyon dolar ile İtalya izledi. Birinci 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,0’ını oluşturdu.

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ihracat %8,4 arttı

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran; 2022 yılı Nisan ayında bir evvelki aya nazaran ihracat %8,4 artarken, ithalat tıpkı kaldı. Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ise; 2022 yılı Nisan ayında bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran ihracat %27,8, ithalat %37,6 arttı.

Yüksek teknolojili eserlerin imalat sanayi ihracatı içindeki hissesi %3,6 oldu

Teknoloji yoğunluğuna nazaran dış ticaret bilgileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi eserlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4’e nazaran imalat sanayi eserlerinin toplam ihracattaki hissesi %95,0’dır. Yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ihracatı içindeki hissesi %3,6’dır. Ocak-Nisan devrinde ISIC Rev.4’e nazaran imalat sanayi eserlerinin toplam ihracattaki hissesi %94,5’tir. Ocak-Nisan devrinde yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ihracatı içindeki hissesi %3,0’dır.

Nisan ayında imalat sanayi eserlerinin toplam ithalattaki hissesi %69,0’dır. Yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ithalatı içindeki hissesi %10,1’dir. Ocak-Nisan periyodunda imalat sanayi eserlerinin toplam ithalattaki hissesi %67,6’dır. Ocak-Nisan periyodunda yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ithalatı içindeki hissesi %10,0’dır.

Özel ticaret sistemine nazaran ihracat 2022 yılı Nisan ayında 22 milyar 64 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine nazaran, 2022 yılı Nisan ayında, ihracat bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %23,8 artarak 22 milyar 64 milyon dolar, ithalat %38,0 artarak 28 milyar 810 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı %121,1 artarak 3 milyar 50 milyon dolardan, 6 milyar 746 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Nisan ayında %85,4 iken, 2022 Nisan ayında %76,6’ya geriledi.

İhracat 2022 yılı Ocak-Nisan periyodunda 78 milyar 772 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine nazaran ihracat, 2022 yılı Ocak-Nisan periyodunda, bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran %21,0 artarak 78 milyar 772 milyon dolar, ithalat %39,7 artarak 111 milyar 767 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan devrinde dış ticaret açığı %120,7 artarak 14 milyar 953 milyon dolardan, 32 milyar 994 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Nisan periyodunda %81,3 iken, 2022 yılının birebir periyodunda %70,5’e geriledi.