Reel sektörün döviz açığı 155,3 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2021 periyoduna ilişkin Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri datalarını yayımladı.

Buna nazaran, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları şubatta bir evvelki aya nazaran 1 milyar 182 milyon dolar artarken, döviz yükümlülüklerindeki artış 1 milyar 493 milyon dolar oldu.

Böylelikle, net döviz konum açığı 311 milyon dolar artışla 155 milyar 343 milyon dolara yükseldi.

BORÇ ARTIŞI, VARLIK ARTIŞINDAN FAZLA

Şubat 2021 periyodu varlık dağılımı incelendiğinde; bir evvelki aya nazaran yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat
alacakları ve yurt dışına direkt sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 51 milyon dolar, 19 milyon dolar ve 177 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar toplamda 1 milyar 182 milyon dolar artış kaydetti.

Yükümlülük dağılımında ise; bir evvelki aya nazaran yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 58 milyon dolar ve 574 milyon dolar artarken, ithalat borçları 139 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 493 milyon dolar artış kaydetti.

YÜKÜMLÜLÜKLERİN YÜZDE 32’Sİ KISA VADELİ

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Şubat 2021 periyodunda yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ocak 2021 periyoduna nazaran 1 milyar 307 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 249 milyon dolar azaldı. Yurt
dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 20 milyon dolar, uzun vadeli krediler 415 milyon dolar arttı.

Şubat 2021 devrinde kısa vadeli varlıklar 121 milyar 654 milyon doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 95 milyar 793 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Konumu Fazlası 25 milyar 861 milyon dolar olurken, Ocak 2021 devrine nazaran 322 milyon doları azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki hissesi yüzde 32 seviyesinde oldu.