Sağlık çalışanlarının maddi durumları ile ilgili teklif Meclis Genel Kurulu’nda

 TBMM Plan ve Bütçe Komitesi Lideri Cevdet Yılmaz, tabiplerin emekli aylıklarının iyileştirilmesinin mali yükünün yıllık 817 milyon lira, sıhhat çalışanının ek ödeme tavanının yükseltilmesinin oluşturacağı yıllık tesirin 10,6 milyar lira civarında olacağını belirtti.

Yılmaz, Sıhhatle İlgili Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Heyetindeki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Teklife ait tesir tahlili yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Yılmaz, düzenlemeye ait yapılan mali yük hesaplarının ayrıntılarının Plan ve Bütçe Komitesine sunulduğunu söyledi.

Yılmaz, yapılan düzenlemede tabiplerin emekli aylıklarının iyileştirilmesinin mali yükünün yıllık olarak 817 milyon lira biçiminde, sıhhat çalışanının ek ödeme tavanlarının yükseltilmesinin oluşturabileceği yıllık tesirin ise 10,6 milyar lira civarında hesaplandığını kaydetti.

Sözleşmeli sıhhat işçisi çalıştırılmasına imkan veren 4924 sayılı kanun kapsamında çalıştırılacak işçiye yönelik kontenjan sonunun 5 bin kişi artırılmasına ait mali yükün yıllık 1 milyar 89 milyon lira olacağını anlatan Yılmaz, “Sözleşmeli takımların fiyatını de dahil edecek olursak yaklaşık 13 milyar civarında bir mali yükten bahsedebiliriz.” dedi.

Emekli uzman tabip ve uzman diş tabibi maaşında meydana gelecek artışın, düzenlemenin kabulüyle birlikte 2 bin 119 lira, emekli tabip ve diş tabibi maaşlarındaki artışın 1648 lira olacağını belirten Yılmaz, “Uzman tabip, uzman diş tabibinin dul ve yetim aylığı alanlarının sayısı 452 bin 606’dır. Burada maaşlarda meydana gelecek artış 1483 lira olarak hesaplanmaktadır. Tabip, diş tabibi dul ve yetim sayısı 4 bin 884’tür. Burada da emekli aylığında meydana gelecek artış 1154 formunda hesaplanmaktadır.” bilgisini paylaştı.

Düzenlemenin vergi dilimlerinden ötürü tabip maaşında artış yapmadığı tarafındaki tenkitlere ait Yılmaz, “Düzenlemeyle sadece ödemenin bütçe kaynağı değişmekte, bu durumun vergi matrahına ve vergi dilimlerine bir tesiri bulunmamaktadır. Mevcut sistem neyse birebir biçimde devam etmektedir. Öteki taraftan döner sermeye, tavan artış katsayıları belirlenirken üst vergi dilimlerinin getireceği negatif tesir göz önünde bulundurularak tavan katsayıları da artırılmıştır.” sözlerini kullandı.

Diş tabibi ile eczacı takım ve konum sayısının başvuran aday sayısından daha az olmasından ötürü kuraya katılan diş tabibi ve eczacıların bir kısmının yerleşemediğine dikkati çeken Yılmaz, “Bu bir ihtimal hesabı. Kuraya ait temel ve metotların bu formda birçok kuraya iştirak etmesine karşın yerleşememiş diş tabibi ve eczacıların birinci kere katılanlara nazaran yerleşmesine imkan sağlayıcı nitelikte, adil, genel ve objektif kurallarla belirlenmesini temin etmek üzere yeni yöntem, asıllar belirlenmektedir. Yani birden fazla kuraya girenlerin ihtimali, çıkma ihtimali yükselmektedir.” diye konuştu.

KAYNAK: AA