TMSF, Royal Halı’nın fabrikasını kaç milyona satıyor?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu idaresindeki iki şirkete ilişkin mal ve varlıkların bir kısmıyla ilgili satış kararını açıkladı.

Fon, Royal Halı ve Naksan Plastik’e ilişkin, Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan halı ipliği üretimi fabrikasına ait gayrimenkul, makine-ekipman, demirbaşlar ve mukavelelerden oluşan varlığı, 120 milyon 500 bin lira muhammen bedelle satacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda şu sözlere yer verildi:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığı Naksan Plastik ve
Güç Sanayi ve Ticaret AŞ ve Royal Halı İplik Dokumacılık Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ilişkin mal
ve varlıklardan Fon Heyeti Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen BCF 1 Ticari ve
İktisadi Bütünlüğü, 6758 sayılı Fevkalâde Hal Kapsamında Kimi Düzenlemeler Yapılması
Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19
ve 20’nci hususları ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü hususu ve Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına
Ait Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma metotlarının birlikte
uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin üzere yasal takyidatlardan ari olarak ihale
şartnamesinde belirtilen kayıt ve koşullarla satışa çıkarılmıştır.

KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA

28 Haziran’da yapılacağı duyurulan ihaleye 27 Haziran’a kadar teklif verilebilecek. İhalede, kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacak. “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacak.