Turizm ve imalata vergi muafiyeti

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine nazaran, Gelir Yönetimi Başkanlığı Katma Paha Vergisi Genel Uygulama bildiriminde değerli değişikliklere gitti. Buna nazaran, imalat sanayi ve turizme yönelik yatırım teşvik dokümanı sahibi işletmelere inşaat işlerine ait hizmet ve mal tesliminde 31 Aralık 2025’e kadar KDV muafiyeti geldi. İstisna, inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve gibisi inşa işler için uygulanacak. Yatırımı yapanların kelam konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda pahalandırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV’de kolaylaştırma çalışmaları kapsamında hazırlanan taslağı kamuoyu ile paylaştı. KDV iadesinde birinci metot değişikliği kesim ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları direkt ihraç eden imalatçılar için gerçekleştirildi.

KDV iadesinde bölüm ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları direkt ihraç eden imalatçılara KDV kolaylığı 1 Mayıs’tan itibaren yaşama geçirildi.

Yapılan düzenlemeyle daha evvel ödediği KDV’nin iade edilmesinde sorun yaşayan 1 milyona yakın mükellefin sorunu çözüldü. Gelir Yönetimi KDV evvelki gün yayınladığı bildirimle işletmeleri destekleyecek yeni bir vergi muafiyeti sağladı. İmalat sanayii ve turizme yönelik teşvik evrakı sahibi mükelleflere doküman kapsamındaki inşaat işlerine ait 1 Mayıs itibariyle yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edildi.

Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayii ile turizme yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik evrakına sahip olması mecburiliği bulunuyor. Bu evrakın yasanın yürürlük tarihinden evvel düzenlenmesi istisna uygulamasında mani teşkil etmiyor.

Ayrıyeten, inşaat işlerinin yatırım teşvik evrakında öngörülen yatırıma ait olması, Aralık 2025 tarihini aşmamak kaydıyla öngörülen müddet içinde yapılması, yatırım meblağının aşılmaması gerekiyor. İstisna, münhasıran kelam konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve gibisi inşa işlerini kapsıyor.

Öteki yandan inşaat işlerine ait alınan makine, araç-gereç ve tefrişatı (yatırım teşvik dokümanında yer alsa dahi) bu istisna kapsamında değerlendirilmiyor.

İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik dokümanı sahibi mükellefler KDV istikametinden bağlı oldukları vergi dairesinden istisna evrakı alabilir. Müracaatta bulunan mükellefler tarafından inşaat işlerine ait istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesi, hazırlanan projeye uygun olarak elektronik ortamda sisteme girilir.

Vergi dairesince gerekli denetimler yapıldıktan sonra kuralları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetle hudutlu olmak üzere istisna dokümanı verilir. Birebir satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ait harcamaların proje maliyetinin binde 5’ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir.