Varlık Barışı’nda son haftaya girildi

Yurt dışında ve yurt içinde bulunan fakat gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yasal defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçları ile taşınmazların ulusal iktisada kazandırılmasını amaçlayan düzenlemeye müracaat için müddet azaldı.

Yurt dışındaki varlıklarını 30 Haziran’a kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlara bildiren gerçek ve hukukî şahıslar, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine rastgele bir bildirimde bulunmayacak.

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bu karardan faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi yahut ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

Uygulamadan Türkiye’de bulunan lakin yasal defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.

Gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan fakat yasal defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da 30 Haziran’a kadar gelir yahut kurumlar vergisi istikametinden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek.

Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka yahut aracı kurumlara gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, Türk lirası cinsinden para prestiji (nominal) bedeliyle, altın rayiç bedeliyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla hesaplanacak.

Menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçlarından hisse senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belirli değilse prestiji (nominal) bedeliyle hesaplanarak Türkiye’de değerlendirilebilecek.