Vergi borçlarına yeniden yapılandırma, esnafa sicil affı geliyor

AKP İstanbul milletvekili Vedat Demiröz ve AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Kimi Alacakların Yine Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifle, 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan Kimi Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kişi ve kuruluşların Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toplumsal Güvenlik Kurumu, Vilayet Özel Yönetimleri, belediyelere olan borçları yapılandırma ve taksitler halinde ödeme imkanı getirildiği hatırlatılarak, bu borçlar yine yapılandırma düzenlemesi yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kanun kapsamında 30 Nisan öncesi vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, covid kapsamında idari para cezaları SGK borçları vb gerçekleştirilmemiş ödemeler yapılandırılabilecek

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve öteki kredi borçlarını vaktinde ödeyemeyen bireylerin yükümlülüklerine yerine getirmeleri halinde geçmiş ödemle performansına ait olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı konusunda düzenleme yapılıyor.

Teklif ile işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi başka iktisadi değerler için yine değerleme imkanı sağlanacak.

Kanun teklifinin genel münasebetinde, bir evvelki yapılandırma sonrası salgın nedeniyle yeni imkan talebinin ağırlaşması gösterildi.