‘Yeşil teşvik’ cezaya dönüştü: Yüzde 88 daha pahalı

CHP Genel Lider Yardımcısı Ahmet Akın, yenilenebilir güç kullanımını teşvik etmek maksadıyla 10 ay evvel yürürlüğe giren yeşil tarifenin şimdi bir yıl olmadan meskenlerde teşvik yerine adeta cezaya dönüştüğünü belirtti.

Yeşil tarife ile olağan tarife ortasında en yüksek farkın meskenlerde yaşandığına dikkat çeken Akın, “Vergi ve fon olmadan çıplak elektrik fiyatı yeşil tarifede meskenlerde yüzde 88 daha değerli. Yeşil tarifede meskenlerin teşviki için yeni düzenleme yapılmalı” diye konuştu.

Akın, Ağustos 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan düzenlemenin hedefi olan teşvik edici özelliğini kaybettiğine işaret etti.

Mesken, sanayi, ticarethane, ziraî sulama ve aydınlatma için farklı başka tarifeler hazırlandığını belirten CHP’li Akın, “Yeşil tarife uygulamasında gönüllülük aslına nazaran işlemektedir. Yeşil tarifeyle elektrik kullanmak isteyen tüketicilerin faturalarında, kullandıkları elektriğin pak kaynaklardan üretildiğini gösteren bir işaret yer alırken tarife ayrıntıları EPDK tarafından düzenlenmektedir” dedi.

Mevcut fiyatla yeşil tarifeyi kıyaslayan CHP’li Akın şu tabirleri kullandı: “EPDK, fon ve hisse hariç olmak üzere kilovatsaat başına bedeli 69,97 kuruş olarak belirlemiştir. Kelam konusu uygulama kapsamında hayata geçirilen birinci tarifede sanayi, ticarethane, mesken ve ziraî sulama ayrımı yapılmadan tek bir bedel belirlenmiştir. Yeşil tarife kapsamında yapılan son değişikliği nazaran, 1 Nisan 2021 tarihi prestijiyle yeşil güç bedeli aboneler ortasında fark gözetmeksizin 74,7372 kuruş olmuştur.

Yeşil tarife ile mevcut tarife ortasında en yüksek fark meskenlerde yaşanmaktadır. Buna nazaran meskenlerde kilovatsaat başına çıplak elektrik fiyatı mevcut tarifede 39,6717 kuruş olurken yeşil tarifede 74,7372 kuruş olarak yüzde 88,3 oranında daha değerli olmaktadır.

MESKENLERDE LÜKS HALİNE GELDİ

Tarifenin bu hali bilhassa meskenlerde yüzde 88 daha değerli olması nedeniyle teşvik emelinin kelamda kalmasına neden oluyor. Bu kapsamda yeşil tarife uygulaması kapsamında EPDK’nin bilhassa vatandaşımızın konutlarında kullanacağı mesken abonelerine yönelik teşvik edici bir düzenlemeye gitmesi gerekiyor. Yeşil tarifenin lüks değil, daha ulaşılabilir olması hem vatandaşımız hem de ülkemizin lehine olacaktır.”

Kirleten güç cezalandırılmıyor

Güneş ve rüzgâr gücünün, kirletici güçlerden daha ucuz olduğuna dikkat çeken gazeteci, güç analisti Özgür Gürbüz, “Yeşil tarifenin teşvik edici olması gerekir, bizde ise daha çok fosil yakıtları cezalandırmayan hükümetin faturayı yeşil güce kesme eforu üzere görünüyor. Aktüel fiyatlara baktığımızda güneş ve rüzgârın kömürden, imali süren nükleerden daha ucuz olduğunu net bir halde görüyoruz. Buna karşın yeşil tarifenin bu kadar değerli olması yanlış teşvik uygulamaları ya da düzgün niyetli insanların niyetinin istismarı ile açıklanabilir” dedi.

“Türkiye’de asıl sorun kirleten gücün cezalandırılmaması” diyen Gürbüz, “Yeşil güç iklimi değiştirmemek, havayı kirletmemek için teknoloji üretir ve bunun için bir maliyet kalemi ortaya çıkarırken, kömür, doğalgaz yahut nükleer tabiata ve yaşama verdiği ziyan nedeniyle cezalandırılmıyor, üstüne teşvik alıyor. Dünya iklim kriziyle gayret için karbon vergisi alırken, bizde Paris Muahedesi üzere temel kontratlar bile dışlanıyor. Kirleten güç cezalandırılsa gerçek tarife ortaya çıkar” sözlerini kullandı.

Mustafa Bildircin/Birgün