BDDK, 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu’nu yayımladı

Rapordaki sunuş yazısında salgının tesirlerine değinen Akben, “Öncelikle 2020 yılının birinci aylarında başlayan Kovid-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik daralma ve bunu takip eden tedarik zinciri problemleri tüm dünyayı olduğu üzere ülkemizi de olumsuz formda etkilemiştir. İzleyen periyotta pandeminin tesirlerinin azaltılması için uygulanan genişletici siyasetlerin tetiklediği enflasyonist süreç, global çapta emtia ve güç fiyatlarının çok formda yükselmesine neden olmuştur. Enflasyon ile gayret için gelişmiş ülkelerce uygulanan sıkı para siyasetleri ise sermaye hareketlerine, bilhassa de gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışına yol açmıştır. 2021 yıl sonuna gelindiğinde kelam konusu global ekonomik dalgalanmaların tahliline ait bariz bir güzelleşme şimdi gözlemlenmemiştir.” tabirlerini kullandı.

Akben, şunları kaydetti

“2022 yılı şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlatmış olduğu askeri harekat, global tedarik zincirindeki meselelerin ve enflasyonun yanı sıra politik tansiyonların de iktisat üzerinde potansiyel olumsuz tesirler yaratmasına yol açmıştır. Yaşanan gelişmeler 2022 yılının ülkemiz iktisadı ve finansal piyasaları açısından doğabilecek risklere karşı temkinli ve proaktif olunması gerektiğine işaret etmektedir. Global risklerin giderek arttığı bu süreçte ülkemiz iktisadının en kıymetli güvenlik çıpalarından birini bankacılık bölümü oluşturmaktadır. Bankacılık dalı, kredi piyasasının aktif bir biçimde çalışması ve gerçek bölümün finansal gereksinimlerinin karşılanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu durum dalın finansal sağlamlığının da değerli bir göstergesidir. Türk bankacılık kesiminin etkin büyüklüğü yaşanan milletlerarası dalgalanmalara karşın 2021 yılında yüzde 51 oranında artarak 9.215 milyar TL’ye, 2021 yılsonu prestijiyle bölümün toplam mevduat ve kredi büyüklüğü 2020 yılsonuna nazaran sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 37 oranında artarak 5.303 milyar TL ve 4.901 milyar TL düzeylerine ulaşmıştır. Bölümün toplam etkin büyüklüğünün gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 122’den yüzde 128’e yükselmiştir. Bankaların sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,39 olarak gerçekleşmiş, net periyot karı ise bir evvelki yıla nazaran yüzde 59 artarak 93 milyar TL’ye ulaşmıştır.”

“FİNTEK EKOSİSTEMİNİN GELİŞİMİ İÇİN KIYMETLİ BİR DÖNÜM NOKTASI”

Dijital bankacılıkla ilgili yapılan düzenlemelere değinen Akben, “Sadece dijital kanallar üzerinden hizmet veren şubesiz bankaların faaliyet temellerinin ve bankacılık hizmetlerinin finansal teknoloji şirketleri ve öbür işletmelere bir servis modeli olarak sunulabilmesine ait kuralların belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan Dijital Bankaların Faaliyet Asılları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2022 yılı başında yürürlüğe giren Yönetmeliğin şube olmaksızın yalnızca dijital kanallar üzerinden hizmet verecek dijital bankaların hayata geçmesine ve servis bankacılığı yoluyla çok farklı inovatif iş modellerine imkan sağlayacağı ve ülkemizin finans kesimi ve ‘fintek’ ekosisteminin gelişimi için kıymetli bir dönüm noktası olacağı kıymetlendirilmektedir.” yorumunu yaptı.

Akben, şunları aktardı:

“12 Mart 2021 tarihinde açıklanan İktisat Islahat Paketi kapsamında, bankacılık kesiminin kredi tahsis ve izleme süreçlerinin aktifliğinin artırılmasına yönelik olarak hazırlanan Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine Ait Rehber ve bankacılık bölümünün etkin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak hazırlanan Sıkıntılı Alacak Çözümleme Rehberi 29 Haziran 2021 tarihinde yayımlanmıştır. ‘Sorunlu Alacak Çözümleme Rehberi’ne destek teşkil eden ‘Bankaların Kredi Süreçleri Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle anılan Yönetmelikte belirlenen asıllar çerçevesinde bankalarca çözümleme üniteleri kurulması ve sıkıntılı alacak çözümleme stratejisi ile operasyonel planların hazırlanması yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıyeten, 2021 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Düzce, Rize, Artvin, Bartın, Kastamonu ve Sinop vilayetlerinde meydana gelen sel felaketleri nedeniyle bu vilayetlerde yerleşik şahıslar açısından süreksiz mühletler için kredi vade sonlarının uygulanmamasına ve kredi kartı taksitlendirme müddetlerinin bir kata kadar artırılmasına imkan tanınmıştır.”

Akben, iklim değişikliği konusuna ait ise “2021 yılında ülkemizde sürdürülebilir bankacılığın geliştirilmesi ve buna ait risk idare altyapısının tesis edilmesi maksadıyla da kıymetli adımlar atılmıştır. Sürdürülebilir bankacılık alanında yapılan çalışmalarla Paris İklim Mutabakatı kapsamındaki karbon emisyonu azaltım maksatlarına ulaşılması ve AB Yeşil Mutabakatının yaratacağı şartlara ahenk sağlanması maksadıyla yeşil ekonomik dönüşümün finansmanına katkı sunulması hedeflenmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: AA