TÜRGEV ve Ensar Vakfı’ndan Kılıçdaroğlu’na yanıt

CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını tez etti. Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD’deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun ismini verdiği TÜRGEV ve Ensar Vakfı ise açıklama yaparak, Kılıçdaroğlu’na karşılık verdi.

Açıklama “İlim mertebesinin en yüksek mertebe olduğuna asırlardır inanan toplumumuzun, öğrenci okutma misyonunu çoğunlukla vakıflar aracılığı ile yürüttüğü bilinen bir toplumsal vakıadır. Bu çerçevede pek çok vakfımız üzere TÜRGEV ve ENSAR Vakıfları da bu misyonla toplumun bağrından çıkmış, toplumumuzun kendi öz kaynakları ile bugüne kadar on binlerce öğrenciye eğitim dayanağı sağlamıştır. TÜRGEV ve ENSAR Vakıflarının kuruldukları günden bu yana değişmeyen vasıfları; gençlerimizi çağın değişen kurallarına nazaran desteklemek ve her periyotta karşılaştıkları meydan okumalar karşısında yanlarında olmaktır,” tabirleriyle başladı.

“ABD’YE GENÇLERİMİZ GİTMEKTEDİR”

Açıklama şöyle devam etti:

“Devletimizin son yirmi yılda eğitim alt yapısına yönelik yatırımlarının en dolaysız sonuçlarından biri üniversite mezunu sayısının her geçen yıl katlanarak artmasıdır. Buna ek olarak ülkemizin ileri teknoloji, savunma, havacılık ve güç bölümleri başta olmak üzere pek çok yenilikçi ve rekabetçi alanda her zamankinden daha güçlü varlık gösteriyor olması, bu alanlarda yetişmiş eleman gereksinimini Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyine çıkarmıştır. Bu çerçevede devletimizin yurt içinde ve yurt dışında, çeşitli projelerle ve burslarla desteklediği gençler, kendi alanlarında en ehil üniversitelerde, kurumlarda ve enstitülerde eğitim görmekte, bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri’ne de her yıl çok sayıda gencimiz gitmektedir.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘kaçış planı’ açıklaması: Kendilerine yeni bir Pensilvanya yaratmaya çalışıyorlar

Bugünün koşullarında, kendisini bölgesel ve global bir güç olarak tanımlama savındaki ülkesine, tez sahibi olduğu her alanda katkı vermek isteyen ve bu nedenle yurt içinde ve yurt dışında eğitim imkanlarının gerisine düşmüş olan dinamik genç nüfusumuzun, başta ABD olmak üzere birçok ülkede inançlı ve sağlıklı barınma ve burs imkanlarına kavuşturulması TÜRGEV ve ENSAR Vakıflarının, durmaksızın güncellenen toplumsal yarar yaklaşımları içerisinde de yerini almıştır. Bu çerçevede bu iki vakıf güçlerini birleştirmiş ve ABD’de yerleşik Türk toplumunun da taleplerini ve dayanağını ardına alarak TİPKEN Vakfı’nın kuruluşuna önderlik etmiştir. Amerikan makamları geçtiğimiz yıl, ABD’de mukim Türk vatandaşları tarafından yönetilen TİPKEN Vakfı’nı FARA olarak bilinen yasal çerçeve içerisine almak istemişler, bu çerçevede gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının akabinde geçtiğimiz günlerde kayıt sürecini tamamlamışlardır. Bu kayıt süreci ABD maddelerine bağlı çalışan vakfın, kontrole açık ve şeffaf yapısının doğal bir sonucudur ve dileyen herkesin ulaşabileceği dökümanlar Amerikan Adalet Bakanlığı’nın sitesine yüklenmiştir.

ABD maddelerine nazaran kurulan ve yeniden ABD kanunları çerçevesinde faaliyet gösteren TİPKEN Vakfı, ABD’ye okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunan, onların bulundukları etraf ile uyumlu ve sağlıklı bir eğitim hayatı geçirmeleri için çeşitli faaliyetler düzenleyen ve attığı her adım şeffaf ve hesap verilebilir olan, ABD makamları tarafından denetlenen bir eğitim vakfı olarak şimdiden bulunduğu ülkede saygın bir pozisyona ulaşmıştır. Bu saygın pozisyon, vakfın ABD’de yaşayan başta Türk toplumu olmak üzere pek çok önde gelen toplum önderi tarafından desteklenmesini ve kalabalık bağış tertipleri ile kendisine kaynak sağlamasını da beraberinde getirmiştir.

ABD’ye okumak üzere gelen Türk gençlerinin birinci ve en değerli muhtaçlığının barınma muhtaçlığı olduğunun anlaşılması toplanan bağışlarla New York’ta bir yurt binasının inşa edilmesini bir muhtaçlık olarak öne çıkarmıştır. Bu çerçevede mahallî bağışçılar dışında TÜRGEV ve ENSAR aracılığı ile birçok hayırsever bu itibarlı projenin modülü olarak yurt dışındaki Türk öğrencileri destekleme yoluna gitmişlerdir. Önümüzdeki yıl açılması planlanan ve son derece faal bir bütçe kullanımı ile hayata geçirilen yurt binası yalnızca orada konaklayacak olan Türk öğrencilerin değil, yurt dışındaki Türk toplumunun ve ülkemizin gururu olmaya adaydır.

Böylesine büyük ve bedelli bir vizyonun yapıtı olan çalışmaların ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarını gururlandırması gereken bir projenin, palavralara ve iftira kampanyalarına gereç yapılarak lekelenmeye çalışılmasının ardındaki motivasyonu anlamakta zahmet çekiyoruz. Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir hava ile adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz. Hiçbir yasal ve ahlaki desteği olmayan, baştan sona bir FETÖ kumpası imajını andıran bu akıl ve izan dışı savları cevaplamaya tenezzül etmemiz, tez sahiplerine biçtiğimiz bedelden değil kamuoyuna duyduğumuz saygıdandır. Takdir aziz milletimizindir.”