Ekonomide kritik paket: Vergi muafiyeti geliyor

Alınan kararlar ışığında bir dizi adım atılacak ve nefes aldıran takviyeler sunulacak. İşte iktisatta değerli hareketlilik sağlayacak son dakika gelişmesinin ayrıntıları

Gelir Yönetimi Başkanlığı Katma Kıymet Vergisi Genel Uygulama bildirisinde kıymetli değişikliklere gitti. Buna nazaran, imalat sanayi ve turizme yönelik yatırım teşvik dokümanı sahibi işletmelere inşaat işlerine ait hizmet ve mal tesliminde 31 Aralık 2025’e kadar KDV muafiyeti geldi. İstisna, inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve gibisi inşa işler için uygulanacak. Yatırımı yapanların kelam konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda pahalandırılacak.

1 MİLYON İŞLETMENİN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine nazaran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV’de kolaylaştırma çalışmaları kapsamında hazırlanan taslağı kamuoyu ile paylaştı. KDV iadesinde birinci metot değişikliği dal ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları direkt ihraç eden imalatçılar için gerçekleştirildi.

KDV ÖDEME KOLAYLIĞI HAYATA GEÇİRİLDİ

KDV iadesinde dal ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları direkt ihraç eden imalatçılara KDV kolaylığı 1 Mayıs’tan itibaren yaşama geçirildi.

Yapılan düzenlemeyle daha evvel ödediği KDV’nin iade edilmesinde sorun yaşayan 1 milyona yakın mükellefin sorunu çözüldü. Gelir Yönetimi KDV evvelki gün yayınladığı bildiriyle işletmeleri destekleyecek yeni bir vergi muafiyeti sağladı. İmalat sanayii ve turizme yönelik teşvik dokümanı sahibi mükelleflere evrak kapsamındaki inşaat işlerine ait 1 Mayıs itibariyle yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edildi.

TEŞVİK EVRAKI MECBURİLİĞİ VAR

Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayii ile turizme yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik dokümanına sahip olması zaruriliği bulunuyor. Bu dokümanın yasanın yürürlük tarihinden evvel düzenlenmesi istisna uygulamasında mahzur teşkil etmiyor.

Ayrıyeten, inşaat işlerinin yatırım teşvik evrakında öngörülen yatırıma ait olması, Aralık 2025 tarihini aşmamak kaydıyla öngörülen müddet içinde yapılması, yatırım meblağının aşılmaması gerekiyor. İstisna, münhasıran kelam konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve gibisi inşa işlerini kapsıyor.

Yatırımı yapanların kelam konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda kıymetlendirilir. Münasebetiyle kelam konusu istisna inşaat işlerine ait olmak şartıyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsıyor.

VERGİ DAİRESİNE

Öbür yandan inşaat işlerine ait alınan makine, araç-gereç ve tefrişatı (yatırım teşvik dokümanında yer alsa dahi) bu istisna kapsamında değerlendirilmiyor.

İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik evrakı sahibi mükellefler KDV istikametinden bağlı oldukları vergi dairesinden istisna evrakı alabilir. Müracaatta bulunan mükellefler tarafından inşaat işlerine ait istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesi, hazırlanan projeye uygun olarak elektronik ortamda sisteme girilir.

Vergi dairesince gerekli denetimler yapıldıktan sonra kaideleri sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetle hudutlu olmak üzere istisna dokümanı verilir. Birebir satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ait harcamaların proje maliyetinin binde 5’ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir.